Naujienos Apie mus Veikla Organizacijos TBN Tautinės bendrijos
Tautinių bendrijų informacinis biuletenis
 
PAIEŠKA TINKLAPYJE:


 

 


VšĮ "TAUTINIŲ BENDRIJŲ
NAMAI"


 


1991 m. Tautybių departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (nuo 1999 m. – Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės), siekdamas sudaryti sąlygas šalies tautinių mažumų savimonei ir kultūrai ugdyti, įsteigė Tautinių bendrijų namus. Juose įsikūrė vienuolika Lietuvos tautinių bendrijų visuomeninių organizacijų
ir Tautinių bendrijų taryba.2000 m. liepos 20 d. Tautinių bendrijų namai įregistruoti kaip viešoji įstaiga, kurios steigėjas – Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Tautinių bendrijų namai veikia kultūros, švietimo ir mokslo srityse ir teikia šių sričių paslaugas visuomenės nariams.

 


 

Kontaktai:
Raugyklos g. 25, Vilnius
Lietuva
Tel.: (370 5) 216 04 08
Faksas.: (370 5) 216 04 08
El. paštas: info@tbn.lt