Naujienos Apie mus Veikla Organizacijos TBN Tautinės bendrijos
2008 metų naujienos
2009 metų naujienos
2007 metų naujienos
2006 metų naujienos
2004 metų naujienos
2005 metų naujienos
2010 metų naujienos
2011 metų naujienos
 
PAIEŠKA TINKLAPYJE:


2007m. rugsėjo 13-15 d. Vilniaus universitete vyks tarptautinė mokslinė konferencija skirta  totorių ir karaimų įsikūrimo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėse 610-osioms metinėms paminėti. Konferencijos atidarymas ir plenarinis posėdis  vyks 2007m. rugsėjo 13 d. 10 val.  VU Centrinių rūmų Teatro salėje. Konferencijos organizatoriai: VU Istorijos fakulteto kultūrinių bendrijų studijų centras, Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga ir Lietuvos karaimų bendruomenė. Konferencijos rėmėjai: Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija prie LR Prezidento kanceliarijos, Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondas, Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto departamentas.

 

Dvi tiurkų tautos – totoriai ir karaimai – šešis šimtus metų gyvena Lietuvoje. Kalbos ir etnogenezės požiūriu jos priklauso seniausioms tiurkų gentims – kipčiakams. Daugiausiai kipčiakų gyvena Vidurinėje Azijoje, Kinijoje, Kaukaze, Mongolijoje, Turkijoje ir kitur. Lietuvos totoriai ir karaimai yra labiausiai nuo savo bendragenčių į Vakarus nutolę kipčiakų palikuonys. Jie atsidūrė čia 1397–1398 metais, kai Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas, kariaudamas su Aukso Orda, perkėlė į Lietuvą apie 380 karaimų šeimų ir kelis tūkstančius totorių karių. Abi šios tautos iki šiol yra išsaugojusios savo tautinę savimonę ir sudaro Lietuvos kultūros paveldo dalį.

            Totorių ir karaimų praeities, kultūrinio palikimo ir gyvosios istorijos tyrinėjimai neturėjo apibrėžtos chronologijos. XIX a. problematika juose užėmė vietos tiek, kiek tą leido daryti nustatyti istorijos šaltiniai. Tik tarpukario metais matome abiejų tautų savotiško atgimimo bruožų.  Suintensyvėja tyrimai: rašomi straipsniai, monografijos, leidžiami periodiniai leidiniai „Rocznik Tatarski“ ir „Myśl karaimska”. Naujas totoristikos ir karaimistikos studijų etapas sietinas su XX a. septintojo–devintojo dešimtmečių Lenkijos, Maskvos ir Minsko istorikų bei kalbininkų tyrinėjimais. Išjudinus turtingus Rytų kultūros klodus, pastaruoju metu imamasi jų kryptingos analizės. 1997 metais totorių ir karaimų įsikūrimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (toliau tekste – LDK)  600-mečiui paminėti buvo skirta ir mokslinė konferencija.

            LDK totorių palikuonims gyvenant trijose valstybėse (Lietuvoje, Lenkijoje ir Baltarusijoje), o karaimų – Lenkijoje ir Kryme, aktualu reguliariai rengti tarptautines konferencijas, kuriose būtų pristatomi įvairių sričių specialistų paskutiniu metu atliktų tyrinėjimų rezultatai. Susidomėjimas šia tema sparčiai auga, apie totorius ir karaimus rašo JAV, Švedijos, Šveicarijos tyrinėtojai. Proginės tarptautinės konferencijos organizavimas padėda apžvelgti ir pristatyti specialistams ir plačiajai visuomenei, kas yra padaryta per paskutinį dešimtmetį Lietuvoje ir kitose aukščiau minėtose valstybėse.

Konferencija turės ir praktinę dalį: jos metu veiks karaimų kalbos mokykla Trakuose. O planuojamos  rugsėjo 15 d. ekskursijos Vilnius-Trakai-Kaunas-Raižiai metu konferencijos dalyviai aplankydami Trakuose karaimų ir Varėnos rajone, Subartonių kaime neseniai įkurtą totorių etnokultūrinius buities muziejus galės betarpiškai susipažinti su totorių ir karaimų kultūriniu palikimu, pabendrauti su abiejų bendruomenių nariais, paragauti tradicinių tautinių patiekalų: totoriškų koldūnų, šimtalapio ir karaimiškų kibinų.

 

Konferencijos organizacinio komiteto vardu

VU Filologijos fakulteto

Doc. Dr. Galina Miškinienė

Konferencijos Programa

Kontaktai:
Raugyklos g. 25, Vilnius
Lietuva
Tel.: (370 5) 216 04 08
Faksas.: (370 5) 216 04 08
El. paštas: info@tbn.lt