Naujienos Apie mus Veikla Organizacijos TBN Tautinės bendrijos
2008 metų naujienos
2009 metų naujienos
2007 metų naujienos
2006 metų naujienos
2004 metų naujienos
2005 metų naujienos
2010 metų naujienos
2011 metų naujienos
 
PAIEŠKA TINKLAPYJE:


Balandžio 29 d. (ketvirtadienis) 17.00 Tautinių bendrijų namuose (Raugyklos g. 25) Vilniuje įvyks Lietuvos Sentikių bažnyčios 300-ųjų metų minėjimo renginys. Jį organizuoja Lietuvos Sentikių bažnyčios 300-ųjų metų minėjimo organizacinis komitetas ir Vilniaus sentikių bendruomenė.

Pirmoje renginio dalyje bus supažindinta su tolimesne šio garbingo jubiliejaus programa 2010 metams. Kartu įvyks Lietuvos Sentikių bažnyčios internetinio tinklalapio (www.sentikiai.lt/) pristatymas. Vedantieji: Bažnyčios Aukščiausios Tarybos pirmininkas dvasios tėvas Grigorijus Bojarovas, Bažnyčios Aukščiausios Tarybos pirmininko pavaduotojas Jevgenijus Grigorjevas ir dr. Grigorijus Potašenko.

Antroje renginio dalyje įvyks prof. Jurijaus Novikovo knygos “Lietuvos sentikių fokloras. Tekstai ir tyrinėjimas. T. 1-3. Vilnius: Vilniaus Pedagoginio universiteto leidykla, 2007–2010” (rusų kalba) pristatymas. Vedančioji: dr. Nadežda Morozova.

Trijų tomų leidinyje “Lietuvos sentikių fokloras”, parengtame prof. Jurijaus Novikovo, publikuojami įvairų Lietuvos rusų sentikių kūrybos žanrų tekstai, užrašyti XX a. septintajame – XXI a. pirmajame dešimtmetyje. Pirmąjį tomą sudaro įvairių žanrų pasakos, patarlės ir mįslės. Į antrąjį tomą pateko kūriniai, susiję su liaudies mitologiją, religiniu ir buitiniu etiketu, kalendorinėmis ir šeimos apeigomis. Trečiajame tome spaudinamos dvasinės eilės, senovinės baladės, istorinės, kareivių ir kalendorinės apeiginės dainos, taip pat įdomiausi šeimos apeigų ir buitinių lyrinių dainų variantai.

Renginyje taip pat dalyvaus Vilniaus rusų folkloro ansamblis “Arinuška”, kurio repertuare yra daug Lietuvos sentikių folkloro kūrinių. Ansamblio vadovai Irena ir Nikolajus Zacharovai.

 

 

 

Maloniai kviečiame,

 

Lietuvos Sentikių bažnyčios 300-ųjų metų jubiliejaus minėjimo

organizacinis komitetas

Vilniaus sentikių bendruomenė

Tautinių bendrijų namai

 

Kontaktai:
Raugyklos g. 25, Vilnius
Lietuva
Tel.: (370 5) 216 04 08
Faksas.: (370 5) 216 04 08
El. paštas: info@tbn.lt