Naujienos Apie mus Veikla Organizacijos TBN Tautinės bendrijos
2008 metų naujienos
2009 metų naujienos
2007 metų naujienos
2006 metų naujienos
2004 metų naujienos
2005 metų naujienos
2010 metų naujienos
2011 metų naujienos
 
PAIEŠKA TINKLAPYJE:


A. Kairio knygos „Penkeri metai su Rytų Lietuva“ sutiktuvės

 

Gegužės 19 d. Tautinių bendrijų namuose įvyko Alfonso Kairio knygos „Penkeri metai su Rytų Lietuva“ sutiktuvės. Jose gausiai dalyvavę šio krašto ugdymo įstaigų vadovai, pedagogai, valstybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai aukštai  vertino Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Rytų Lietuvos poskyrio, kuriam paskutinius penkerius metus vadovavo knygos autorius, darbą ir jo atspindėjimą leidinyje.

 

Knygoje pateikta plati kultūrinio ir švietėjiško darbo panorama šiame daugiataučiame Lietuvos kampelyje. Per penkerius metus poskyris įvykdė  daugybę projektų, konkursų, įvairių renginių, kuriuose dalyvavo šimtai ir tūkstančiai įvairių tautybių  moksleivių ir suaugusių žmonių.

Autorius pažymi, kad buvo organizuota daug renginių, tarp jų – konkursų, įvairių apžiūrų ir kt., kurie skatintų tautinę darną, ugdytų moksleivių pilietiškumą ir patriotiškumą, formuotų sąmoningus valstybės piliečius. Daug projektų buvo skirta Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui. Tai mokinių rašinių konkursas „Čia gimiau ir augu“, Rytų Lietuvos ugdymo įstaigų laikraščių konkursas ir kt.

Kaip pažymima knygoje, keletą metų iš eilės buvo rengiami moksleivių festivaliai „Rytų Lietuvos žiedas“, kuriuose dalyvavo tūkstančiai šio krašto moksleivių.

Per 1200 krašto mokinių ir mokytojų žiūrėjo spektaklius Nacionaliniame dramos, Operos ir baleto, Valstybiniame jaunimo teatruose 2006-2009 m.

Knyga gausiai iliustruota. Joje spausdinamos įvairios lentelės, projektų sąrašai, sutarčių tekstai, statistiniai duomenys ir kt.

Knygos sutiktuvėse ne kartą buvo pabrėžta, kad tai, kas joje atspindėta, jau istorija. Labai gerai, jog ši turtinga medžiaga neliko dūlėti archyvuose, o sudėta į knygą pradėjo tarsi antrą gyvenimą. Ji bus įdomi mokytojams, visuomenininkams, taip pat tautinių mažumų ugdymo įstaigų ir organizacijų atstovams, kurie rengs panašius projektus savo mokyklose ir bendruomenėse.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktai:
Raugyklos g. 25, Vilnius
Lietuva
Tel.: (370 5) 216 04 08
Faksas.: (370 5) 216 04 08
El. paštas: info@tbn.lt