Naujienos Apie mus Veikla Organizacijos TBN Tautinės bendrijos
2008 metų naujienos
2009 metų naujienos
2007 metų naujienos
2006 metų naujienos
2004 metų naujienos
2005 metų naujienos
2010 metų naujienos
2011 metų naujienos
 
PAIEŠKA TINKLAPYJE:


Seimo narys Algirdas Butkevičius lapkričio 23 d. Tautinių bendrijų namuose susitiko su Tautinių bendrijų tarybos nariais.

 

Susitikime taip pat dalyvavo kultūros viceministras Deividas Staponkus, kultūros ministro patarėjas Imantas Melianas.

 

Tautinių bendrijų tarybos pirmininkas Mahiras Gamzajevas, pradėdamas susitikimą, pažymėjo, kad dabartinė tautinių mažumų padėtis kelia nerimą. „Nėra etnopolitikos. Vyriausybės patvirtinta Tautinių mažumų integracijos programa neveikia. Vietoje panaikinto Tautinių mažumų ir išeivijos departamento įsteigtas Tautinių mažumų reikalų skyrius Kultūros ministerijoje negali atlikti keliamų uždavinių. Reikalinga atskira vyriausybinė institucija darbui su tautinėmis mažumomis, - teigė M. Gamzajevas.

 

Tautinių bendrijų tarybos nariai Vitalijus Karakorskis, Romualdas Špakovskis, Edvard Trusevič, Larisa Dmitrijeva, Lučija Bartkienė, Georgios Macukatov, Marija Rubaževičienė kėlė tautinių mažumų švietimo, žiniasklaidos, kultūros projektų rengimo ir finansavimo, patalpų išlaikymo ir kitus klausimus.

 

Seimo narys A. Butkevičius išdėstė savo poziciją aktualiais tautinių bendrijų reikalais. Pasak jo,  tautinių mažumų veiklos finansavimas šiais metais buvo neproporcingai sumažintas. A. Butkevičius Tautinių bendrijų tarybos narius informavo, kad patalpos, dėl kurių daugelį metų vyksta diskusijos ir susirašinėjimas su Vilniaus miesto savivaldybe, „tūkstančiu procentų“ garantija bus perduotos Tautinių bendrijų namams. Seimo narys pažymėjo, kad prieš reformuojant buvusį departamentą, reikėjo atsižvelgti į tautinių bendrijų pageidavimus. „Jei dabartinė valdžia neatstatys buvusio departamento, tai, kai mes grįšime į valdžią, būtinai atstatysime“, - sakė A. Butkevičius.

 

Šie parlamentaro žodžiai buvo sutikti plojimais.

 

Kultūros viceministras D. Staponkus sakė, kad dabartinė ministerijos vadovybė, kuri dirba tiktai keturis mėnesius, aktyviai gilinasi į tautinių mažumų padėtį. „Per tą laiką mes tris kartus lankėmės Vilniaus romų tabore, kur padėtis ištiktųjų nepavydėtina. Mes visi sėdime vienoje valtyje. Jei kam nors yra blogai, tai ir kitiems negali būti gerai“, - teigė viceministras.


Kontaktai:
Raugyklos g. 25, Vilnius
Lietuva
Tel.: (370 5) 216 04 08
Faksas.: (370 5) 216 04 08
El. paštas: info@tbn.lt