Naujienos Apie mus Veikla Organizacijos TBN Tautinės bendrijos
2008 metų naujienos
2009 metų naujienos
2007 metų naujienos
2006 metų naujienos
2004 metų naujienos
2005 metų naujienos
2010 metų naujienos
2011 metų naujienos
 
PAIEŠKA TINKLAPYJE:


Lapkričio 24 d. Tautinių bendrijų namuose Europos komisijos kovai su rasizmu ir netolerancija (ECRI) ekspertai susitiko su Tautinių bendrijų tarybos nariais.

ECRI ekspertai rinko medžiagą būsimai ataskaitai apie tautinių mažumų padėtį Lietuvoje. Tai bus ketvirtoji ataskaita. Trečioji buvo paskelbta 2006 m.

Tautinių bendrijų tarybos pirmininkas Mahiras Gamzajevas nušvietė įstatyminę bazę, užtikrinančią tautinių mažumų teises, papasakojo apie Tautinių bendrijų tarybos prie Kultūros ministerijos veiklą, jos sudarymo principus, uždavinius ir teises, Tautinių mažumų reikalų koordinavimo komisiją, tautinių mažumų organizacijas ir kt. „Lietuva turi gilias ir gražias įvairių tautų atstovų bendro gyvenimo tradicijas. Atkūrus Nepriklausomybę, buvo daug padaryta, kad būtų užtikrintos  tautinių mažumų teisės, saugoma jų tapatybė, puoselėjamos tradicijos. Europa gali iš Lietuvos pasimokyti“, - sakė M. Gamzajevas.

Ekspertus domino, ar pasikeitė tautinių mažumų padėtis, kai nustojo galioti Tautinių mažumų įstatymas, o naujas dar nepriimtas, kiek teisių buvo anksčiau ir kiek sumažėjo dabar. Ekspertai teiravosi, ar pasikeitė tautinių mažumų atstovų asmeninis gyvenimas, kokią įtaką jiems padarė, panaikinus  Tautinių mažumų ir išeivijos departamentą. Svečiai klausė, kaip vykdomos tautinių mažumų integracijos programos, kokias sąlygas tautinės mažumos turi naudotis masinės informacijos priemonėmis ir kt.

ECRI – tai Europos Tarybos 1994 m. įkurta  nepriklausoma žmogaus teisių stebėsenos institucija, kai valstybių, Europos Tarybos narių, valstybių ir vyriausybių vadovų aukščiausio lygio susitikimo dalyvių raginimu buvo pasirašytas atitinkamas dokumentas. Atsižvelgdama į didėjančias rasizmo, ksenofobijos, antisemitizmo ir nepakantumo apraiškas Europoje, ECRI iškėlė šiuos uždavinius: peržiūrėti valstybių narių įstatymus, politiką ir kitas kovos prieš rasizmą, ksenofobiją, antisemitizmo ir nepakantumo formas, jų efektyvumą; teikti valstybėms narėms bendro politinio pobūdžio rekomendacijas; analizuoti taikomus tarptautinius teisinius dokumentus.


Kontaktai:
Raugyklos g. 25, Vilnius
Lietuva
Tel.: (370 5) 216 04 08
Faksas.: (370 5) 216 04 08
El. paštas: info@tbn.lt