Naujienos Apie mus Veikla Organizacijos TBN Tautinės bendrijos
2008 metų naujienos
2009 metų naujienos
2007 metų naujienos
2006 metų naujienos
2004 metų naujienos
2005 metų naujienos
2010 metų naujienos
2011 metų naujienos
 
PAIEŠKA TINKLAPYJE:


Lietuvos gudų visuomeninių organizacijų susivienijimas

Prezidentas Roman Voinicki
tel. (8~5) 216 0317, 245 7928

Baltarusių klubas "Siabryna"

Pirmininkas Roman Voinicki
tel. (8~5) 216 0317, 245 7928

Paskutinio Lietuvos gyventojų surašymo duomenimis, Lietuvoje gyvena 45 866 baltarusių tautybės asmenys. 1988 m. prie Lietuvos kultūros fondo susikūrė pirmoji gudų organizacija, o šiuo metu jų yra dvidešimt viena.
Visuomeninės organizacijos tautiečių tarpe atlieka švietimo darbą, propaguoja liaudies tradicijas, papročius, rengia koncertus, vakarones, susitikimus su Baltarusijos kultūros ir meno veikėjais. Lietuvos baltarusiai turi subūrę meno saviveiklos kolektyvų. Vienas iš jų  folklorinių dainų ansamblis "Siabryna", 1988 m. paminėjęs savo veiklos dešimtmetį.

Lietuvos baltarusiai išpažįsta pravoslavų arba katalikų tikėjimą. Baltarusijos katalikams 1998 m. grąžinta Vilniuje esanti Šv. Baltramiejaus bažnyčia, kurioje pamaldos vyksta gimtąja kalba.
Lietuvos baltarusiai švenčia Baltarusijos nepriklausomybės dieną kovo 25 d., Kupalos šventę birželio 24 d., Slucko ginkluoto sukilimo metines lapkričio 27 d.

      

Kontaktai:
Raugyklos g. 25, Vilnius
Lietuva
Tel.: (370 5) 216 04 08
Faksas.: (370 5) 216 04 08
El. paštas: info@tbn.lt