Naujienos Apie mus Veikla Organizacijos TBN Tautinės bendrijos
2008 metų naujienos
2009 metų naujienos
2007 metų naujienos
2006 metų naujienos
2004 metų naujienos
2005 metų naujienos
2010 metų naujienos
2011 metų naujienos
 
PAIEŠKA TINKLAPYJE:


Gerbiamieji tautinių bendrijų organizacijų vadovai!

 

Kultūros rėmimo fondas skelbia II paraiškų priėmimo konkursą
2011 m. kultūros ir meno projektams remti

 

Parama bus teikiama 2011 m. architektūros, cirko, dailės, fotografijos, kino, muziejų, kultūros paveldo, literatūros, muzikos, šokio, tarpdisciplininio meno, tautodailės, teatro meno ir mėgėjų meno projektams bei šių sričių ne mažiau kaip 2 metus vykstančių tęstinių kultūros ir meno projektų materialinės bazės stiprinimui.

 

Prioritetas bus teikiamas kultūros ir meno projektams, skirtiems valstybės istorijai ir kultūrai reikšmingoms jubiliejinėms sukaktims paminėti, Projektams, skatinantiems Lietuvos kultūros ir meno atsinaujinimą bei tęstinumą, regionų iniciatyvas bei kultūros sklaidą regionuose, edukaciją ir jaunųjų menininkų iniciatyvas, nacionalinių premijų laureatų kūrybos sklaidą.

Nustatytos formos paraiškos užpildytos kompiuteriu priimamos tik išsiųstos paštu nuo 2011 m. kovo 21 d. iki 2011 m. balandžio 8 d. imtinai (galioja pašto spaude nurodyta paraiškos išsiuntimo data). Ant voko nurodyti „Paraiška“.

 

Viena organizacija gali pateikti  ne daugiau kaip 2 paraiškas kultūros ir meno projektams remti.

 

Kompiuteriu užpildyti paraiškos egzemplioriai (1 originalas ir 3 kopijos) siunčiami tik paštu, adresu:
Kultūros ministerija,

Kultūros rėmimo fondas,

J. Basanavičiaus g. 5,

LT-01118 Vilnius

 

Išsamią informaciją ir paraiškos formas rasite internete: www.krf.lt

 

 

Kontaktai:
Raugyklos g. 25, Vilnius
Lietuva
Tel.: (370 5) 216 04 08
Faksas.: (370 5) 216 04 08
El. paštas: info@tbn.lt