Naujienos Apie mus Veikla Organizacijos TBN Tautinės bendrijos
2008 metų naujienos
2009 metų naujienos
2007 metų naujienos
2006 metų naujienos
2004 metų naujienos
2005 metų naujienos
2010 metų naujienos
2011 metų naujienos
 
PAIEŠKA TINKLAPYJE:


Gegužės 3 d. istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune visuomenei pristatytos trys memuarų knygos: Valdemaro Ginsburgo „...ir Kaunas verkė“, Levo Feigelovičiaus „Saulėtas šaltas pavasaris“, Mirono Ginko „Per spygliuotą vielą“. Jas išleido Žydų kultūros ir informacijos centras Vilniuje.

Šios prisiminimų knygos – tarsi savotiška trilogija. Visų autorių likimai dramatiškai siejasi su prieškario Kaunu, trėmimais ir holokaustu. Visi trys gimė Lietuvoje, o istorijos skersvėjai ir siaubingos netektys išblaškė juos skirtingomis kryptimis.

V. Ginsburgo knygoje plačiai atskleistas prieškario Kauno žydų gyvenimas, kurį nutraukė nacių okupacija, prasidėjusi smurto protrūkiu prieš žydus, laikas, praleistas Kauno gete, koncentracijos stovyklose. Iš didelės ir draugiškos šeimos vienintelis išgyvenęs holokaustą, savo pasakojimą autorius paskyrė žuvusiųjų atminimui, bet, kaip perspėjimą, taip pat ir gyviesiems – jaunajai kartai, vaikams ir vaikaičiams.

L. Feigelovičiaus prisiminimuose atgyja praėjusio amžiaus trečiojo-ketvirtojo dešimtmečių Kaunas, „laikinoji sostinė“ matoma paauglio akimis, visuotinis tautos triumfas, Lietuvai laimėjus Europos krepšinio pirmenybes ir sunkūs išbandymai: tremtis, netektys, kova dėl išgyvenimo.

Gydytojas M. Ginkas, buvęs Kauno geto kalinys, ilgametis Vilniaus greitosios pagalbos stoties vadovas, atsiminimus pradėjo rašyti prieš pusę amžiaus. M. Ginkas, jo žmona Mania ir mažametis sūnus Kama, kuriuos nuo mirties išgelbėjo poeto Kazio Binkio žmona Sofija Binkienė ir kiti kilnūs žmonės, po karo palaikė ryšius su savo gelbėtojais. Knygą apie Kauno gete praleistus metus ir stebuklingą išsigelbėjimą M. Ginkas parašė lietuvių kalba. Tačiau dienos šviesą ji išvydo išversta į hebrajų kalbą Izraelyje. Sovietmečiu išleisti tokią knygą Lietuvoje nebuvo galimybių.


 

 

 

 

 

 

 

Kontaktai:
Raugyklos g. 25, Vilnius
Lietuva
Tel.: (370 5) 216 04 08
Faksas.: (370 5) 216 04 08
El. paštas: info@tbn.lt