Naujienos Apie mus Veikla Organizacijos TBN Tautinės bendrijos
2008 metų naujienos
2009 metų naujienos
2007 metų naujienos
2006 metų naujienos
2004 metų naujienos
2005 metų naujienos
2010 metų naujienos
2011 metų naujienos
 
PAIEŠKA TINKLAPYJE:


Gegužės 11 d. LR Seimo Europos informacijos biure įvyko diskusija „Europos vienybė – tautų įvairovė. Tautinės mažumos Lietuvoje“, kurią organizavo Seimo Žmogaus teisių komitetas ir Seimo Europos informacinis biuras.

Diskusiją pradėjo Seimo žmogaus teisių komiteto pirmininkas Arminas Lydeka. Apie tautinių mažumų Lietuvoje kultūros plėtrą 2010-2011 metais kalbėjo LR Kultūros viceministras Deividas Staponkus. Informaciją apie mokyklas tautinės mažumos kalba Lietuvos švietimo sistemoje pateikė LR Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento direktorius Alvydas Puodžiukas. Tautinių bendrijų tarybos pirmininkas Mahiras Gamzajevas analizavo Lietuvos tautinių bendrijų veiklą pilietinės visuomenės kūrimo procese. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos patarėja Danguolė Grigolovičienė supažindino su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos patirtimi užtikrinant lygias galimybes visiems. Etninių tyrimų instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas Karolis Žibas, remdamasis sociologinių tyrimų rezultatais, nagrinėjo imigracijos suvokimo Lietuvos visuomenėje aspektus. Dr. Kazimieras Garšva, „Vilnijos“ draugijos pirmininkas,  analizavo tautinių bendrijų etninėse lietuvių žemėse santykius su Tėvyne ir valstybine kalba.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktai:
Raugyklos g. 25, Vilnius
Lietuva
Tel.: (370 5) 216 04 08
Faksas.: (370 5) 216 04 08
El. paštas: info@tbn.lt