Naujienos Apie mus Veikla Organizacijos TBN Tautinės bendrijos
2008 metų naujienos
2009 metų naujienos
2007 metų naujienos
2006 metų naujienos
2004 metų naujienos
2005 metų naujienos
2010 metų naujienos
2011 metų naujienos
 
PAIEŠKA TINKLAPYJE:


Spalio 20 d. Seimo Konstitucijos salėje vyko konferencija, skirta Azerbaidžano Respublikos nepriklausomybės 20-mečiui pažymėti.

Konferenciją pradėjo Seimo narys, Tarpparlamentinių ryšių su Azerbaidžano Respublika grupės pirmininko pavaduotojas Artūras Melianas. Jis pasidalino įspūdžiais iš Azerbaidžano nepriklausomybės jubiliejaus šventės Baku, kur jam teko dalyvauti.

A. Melianas perskaitė Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės sveikinimą konferencijos dalyviams. „Lietuvos Respublikos Seimas yra pasiruošęs stiprinti dvišalį bendradarbiavimą tarp abiejų valstybių ne tik politiniame, ekonominiame, bet ir kultūriniame lygmenyje. Kuomet mūsų tautas sieja tokios asmenybės kaip Vincas Krėvė, turime dėti pastangas, kad šio kūrėjo indėlis į abiejų šalių kultūrų suartinimą būtų deramai išsaugotas, o jo darbai bei idėjos – toliau tęsiamos.

Už pastangas tiesiant tiltus tarp lietuvių ir azerbaidžaniečių tautų ypatingai norėčiau padėkoti šios konferencijos organizatoriui Lietuvos azerbaidžaniečių bendrijos pirmininkui Mahirui Gamzajevui“, - rašoma Sveikinime.

Sveikinimo žodį tarė kultūros viceministras Stanislav Vidtmann.

Konferencijos dalyvius ir svečius sveikino Azerbaidžano ambasados Lietuvoje pirmasis sekretorius Ateš Gyrchyjev.

Kalbą pasakė Azerbaidžano valstybinio komiteto išeivijos reikalams atstovas Suradin Humbatov.

Konferencijoje pranešimus skaitė Lietuvos azerbaidžaniečių bendrijos pirmininkas, Tautinių bendrijų tarybos pirmininkas Mahiras Gamzajevas, Asociacijos „Lietuva – Azerbaidžanas“ pirmininkas, LR kultūros ministro patarėjas Imantas Melianas, publicistas, „Žinių radijo“ laidos „Žiniaskliados anatomija“ vedėjas Vidmantas Valiušaitis, Mykolo Romerio universiteto docentas dr. Ramūnas Trimakas, tarptautinės politikos apžvalgininkas Arūnas Spraunius, poetas, vertėjas Alfonsas Bukontas, Seimo Pirmininkės patarėjas, politologas Laurynas Kasčiūnas.

Pranešimuose buvo nagrinėjami Azerbaidžano istorijos, ekonomikos, geopolitikos, Lietuvos ir šios Pietų Kaukazo šalies istoriniai, diplomatiniai, kultūriniai ryšiai ir kt. A. Bukontas perskaitė azerbaidžaniečių kilmės lietuvių partizano Šakiro Sadykovo eilėraščių, kuriuos jis išvertė į lietuvių kalbą.

Konferencijos temų ratas buvo išplėstas Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininko dr. Ado Jakubausko, V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus direktoriaus Vlado Turčinavičiaus  pasisakymuose.

Konferenciją surengė Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Azerbaidžano Respublika grupė, Lietuvos azerbaidžaniečių bendrija, Asociacija „Lietuva – Azerbaidžanas“.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktai:
Raugyklos g. 25, Vilnius
Lietuva
Tel.: (370 5) 216 04 08
Faksas.: (370 5) 216 04 08
El. paštas: info@tbn.lt