Naujienos Apie mus Veikla Organizacijos TBN Tautinės bendrijos
2008 metų naujienos
2009 metų naujienos
2007 metų naujienos
2006 metų naujienos
2004 metų naujienos
2005 metų naujienos
2010 metų naujienos
2011 metų naujienos
 
PAIEŠKA TINKLAPYJE:


 

                    Vystymo bendrijos naujienos

                   (atnaujinta 2008 03 03)

 

Šių metų lapkričio 27 dieną Tautinių bendrijų namuoes vyks Vystymo Bendrijos partnerių susirinkimas

 


 

   

Šių metų lapkričio 6  dieną Vilniuje, RATONDA CENTRUM viešbutyje (Gedimino pr. 52/1) Kauno salėje vyks Europos bendrijų iniciatyvos  EQUAL projekto “Tautinių mažumų integracijos į darbo rinką paramos mechanizmo sukūrimas ir išbandymas” rengiama tarptautinė konferencija pristatanti II projekto etapo vykdytas veiklas bei rezultatus.

Apie savo dalyvavimą prašome pranešti  telefonu: 861817725 arba e-paštu:info@tbn.lt

 

 

2007 metų rugpjūčio 22-25 dienomis Europos bendrijų Iniciatyvos EQUAL projekto "Tautinių mažumų integracijos į darbo rinką paramos mechanizmo sukūrimas ir išbandymas" Vystymo bendrijos atstovai dalyvavo susitikimuose su Vokietijos EQUAL projekto PAMIR SON bendrijos atstovais. Susitikimuose buvo aptartos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės bei pasirašytas ketinimų protokolas tarp Vokietijos VB vadovaujančiojo partnerio "Projekt Region Braunschweig GMBH" ir Lietuvos VB vadovaujančiojo partnerio VšĮ Tautinių bendrijų namai.
Susitikimuose Vokiečių VB pristatė vykdomą projektą, partnerius bei tikslinės grupės narius. Vokiečių VB patirtis bus pristatyta spalio mėnesį-III-ojo EQUAL projekto etapo metu  vyksiančiame seminare.

 

2007 metų liepos 26 dieną Šalčininkuose "Santarvės" vidurinėje mokykloje vyko pristatomasis - informacinis seminaras, kuriame buvo pristatyta projekto eiga bei projekto trečiojo etapo veiklos. Plačiau

 

 

2007 metų liepos 5. tinklalapyje paskelbtas EQUAL projekto "Tautinių mažumų integracijos į darbo rinką paramos mechanizmo sukūrimas ir išbandymas" tarptautinės sutarties T.E.F.I. (Together in Europe for integration) leidinys anglų kalba.
(Leidinys pdf formatu)

Leidinys sukurtas bendradarbiaujant keturioms EQUAL Vystymo bendrijoms iš Lietuvos, Vokietijos, Italijos bei Prancūzijos. Jame nagrinėjamos tautinių mažumų bei emigrantų diskriminacijos problemos, paramos įsidarbinant modeliai. Taip pat sudarytas tarptautinių žodžių žodynėlis su įvairių šalių atstovų išaiškinimais nes įvairių savokų supratimas ES šalyse dažnai labai skiriasi. Leidinys bus išleistas ir lietuvių kalba.
Tautinių bendrijų namai yra EQUAL projekto partneris. 

2007 metų birželio 1 dieną Šalčininkuose vyko darbo grupės susitikimas su darbdaviais.

 

 

 

 

 


 

2007 metų gegužės 24-25 dienomis Teramo mieste Italijoje įvyko baigiamasis Tarptautinės vystymo bendrijos T.E.F.I. SUSITIKIMAS, kuriame dalyvavo partneriai iš Italijos vystymo bendrijos: IT-IT-G2-ABR-098, Prancūzijos vystymo bendrijos: FR-LOR-2004-44074, Vokietijos vystymo bendrijos: DE-XB4-76051-20-NI/209 ir Lietuvos vystymo bendrijos: LT-6.

Susitikimo dalyviai išklausė pranešimus bei pasidalino turtinga darbo patirtimi: TESEO atstovė Rosalia Montefusco susitikimo dalyvius informavo apie pasiekimus ir kliūtis, įgyvendinant migrantų įdarbinimo programą SPORTELLO INFORMATIVO UNICO. Pasak pranešėjos, labai daug dėmesio yra skiriama padėti migrantams išmokti italų kalbą, jie supažindinami su šalies teisine baze. Norintiems steigti savo verslą, padedama įregistruoti įmones, patariama, kaip palankiomis sąlygomis gauti kreditą įstatinio kapitalo formavimui bei apyvartinėms lėšoms sukaupti. Centre dirba nemažai išeivių iš tų šalių, iš kurių daugiausiai migruojama į Italiją. Centro darbuotojai su imigrantais gali bendrauti jų gimtąja kalba, o tai labai palengvina bendradarbiavimą. Teramo provincijoje geresnio gyvenimo daugiausiai ieško išeiviai iš Afrikos, Artimųjų Rytų ir Pietryčių Azijos, kiek mažiau iš Rytų Europos ir Rusijos, nors pastaruoju metu tokių migrantų irgi padaugėjo.

Prancūzijos vystimo bendrijos TALENT atstovė Caroline Bouly perskaitė pranešimą „Discrimination dans l‘acces aux stages en enterprises“ („Diskriminacijos praktika įmonėse“), kuriame apžvelgė kovą su diskriminacija, vis dar pasitaikančią bedarbiams imigrantams ieškant darbo pramonės įmonėse.

 

Vokietijos vystymo bendrijos PAMIR SON atstovė Jutta Schubert pristatė pranešimą „How to convince the Peine Plastics Industry’s Joint Training system to integrate a cross–cultural knowledge module in their regular vocational training”. Pranešėja pristatė detalią analizę apie vieno turtingiausių Vokietijos regionų bandymus įtvirtinti santarvę ir harmoniją tarp skirtingų kultūrų atstovų, gyvenančių Reine.

 

Pasibaigus pirmos dienos susitikimui, visi susitikimo dalyviai apsilankė TESEO vykdomo projekto SPORTELLO INFORMATIVO UNICO Teramo miesto skyriaus būstinėje, kur buvo supažindinti su migrantų įdarbinimo problemomis bei jų sprendimu.

Kitą susitikimo dieną buvo išklausyti vietos bendruomenės bei Teramo universiteto mokslininkų pranešimai. Baigiamojoje susitikimo dalyje pranešimą skaitė Lietuvos vystymo bendrijos „TAUTINIŲ MAŽUMŲ INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ“ Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Tadas Tumėnas bei Prancūzijos vystymo bendrijos TALENT koordinatorius Alexis Lambert.

 

Lietuvos atstovo pranešimas „Integration of  National minorities into Lithuanian society“ („Tautinių mažumų integracija į Lietuvos visuomenę“) susilaukė didelio salės dėmesio. Prelegentas išsamiai pristatė Lietuvos tautinių mažumų problematiką bei valstybės politiką jų atžvilgiu. Tautinių mažumų sąvokos skirtingai suprantamos Lietuvoje ir Vakarų Europoje. Lietuvoje visos gyvenančios tautinės grupės, turinčios savo registruotas organizacijas, gali vadintis tautinėmis mažumomis. Taigi Lietuvoje gyvena per 100 tautinių mažumų. Visai kitokia situacija yra projekto partnerių šalyse: tautinėmis mažumomis gali vadintis tik istorinės bendruomenės, o visi kiti užsieniečiai, siekiantys įsitvirtinti minėtose šalyse, vadinami migrantais. Susirinkusiesiems buvo pademonstruota grafinė medžiaga apie Lietuvos tautinių mažumų išsilavinimą, nedarbo lygį, sekmadienines bei vidurines mokyklas, leidžiamus laikraščius, valstybės paramą tautinių mažumų organizacijoms ir t.t.

 

Prancūzijos atstovo pranešimas buvo bandymas pristatyti dvejų metų darbo rezultatus su tautinėmis mažumomis ir migrantais Loraino provincijoje.

Susitikimo dalyvius sveikino Teramo provincijos tarybos narys Piergiorgio Tittarelli bei Teramo provincijos prezidentas Ernino D‘Agostino. Abu pranešėjai pabrėžė T.E.F.I. projekto svarbą Teramo provincijai.

 

Artimiausiu metu  T.E.F.I. partnerių pranešimai pagal T.E.F.I. temas bus išversti į lietuvių kalbą ir išleisti atskiru leidiniu.

 

 

 

2007 metų kovo 16 dieną Tautinių bendrijų namuose vyks teminio tinklo "Teritorinių, tautinių ir kitų bendruomenių kompleksinių socialinės atskirties problemų sprendimas" Vystymo bendrijų susitikimas. Dalyvauja VB EQ/2004/1130-01, EQ/2004/1130-06, EQ/2004/1130-16, EQ/2004/1130-30 


 

2007 metų vasario 28 dieną 15 valandą Tautinių bendrijų namuose Vilniuje (Raugyklos g. 25)  vyks  Tautinių mažumų atstovų integracijos į darbo rinką galimybių tyrimo pristatymas.

Tyrimas buvo atliktas, vykdant Europos bendrijų iniciatyvos EQUAL projektą „Tautinių mažumų integracijos į darbo rinką paramos mechanizmo sukūrimas ir išbandymas“. Remiantis Šalčininkų bei Vilniaus rajonų gyventojų sociologine apklausa, buvo siekiama įvertinti tautinių mažumų padėtį darbo rinkoje.
Informacija apie tyrima (.doc)

 

 

 

 

2007 metų vasario 8 – 9 dienomis Paryžiuje įvyko EQUAL seminaras "Combating Discrimination against Immigrants and Ethnic Minorities", kurį organizavo Prancūzijos EQUAL biuras. Seminaras buvo skirtas kovai su etnine diskriminacija darbo rinkoje. Jame dalyvavo Vystymo bendrijų atstovai: Vokietijos - "Kompetenz und Vielfalt erkennen – Betriebliche Integration von MigrantInnen", "Kumulus Plus", "NOBI", "MigraNet", Ispanijos - "Espacios Abiertos", Suomijos - "Promenio", Prancūzijos - "ACCES Europe", "ESPERE", "LATTITUDE", "Plan intercommunal de lutte contre les discrimitations raciales sur le marche du travail", "SOLIMAR", Graikijos - "Strengthening of Economic Migrants and Refugees in the Job Market", Vengrijos - "BRIDGE", Italijos - "Visibili-invisibili", Lietuvos - "Tautinių mažumų integracijos į darbo rinką paramos mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”, Jungtinės Karalystės - "BARCLAY", Portugalijos - "MOURA". Lietuvai atstovavo Vystymo bendrijos "Tautinių mažumų integracijos į darbo rinką paramos mechanizmo sukūrimas ir išbandymas” koordinatorius ryšiams su užsieniu dr. Adas Jakubauskas. Dviejų dienų seminaras buvo padalintas į keturis plenarinius posėdžius, kuriuose dalyvaujančių Vystymo bendrijų atstovai galėjo pristatyti savo projektus. Kiekvieno projekto pristatymui renginio organizatoriai skyrė apie 10 minučių, po to buvo pateikiami klausimai ir išsamūs atsakymai į juos.
Seminare pasikeista patirtimi apie metodus kovoje su etnine diskriminacija darbo rinkoje. Šie metodai grindžiami poveikio politikai ir praktikai principu (Mainstreaming), kurio tikslas – daryti įtaką ir keisti užimtumo politikos įgyvendinimą vietos, nacionaliniu ir net Europos Sąjungos lygmeniu, vykdant novatoriškų sprendimų sklaidą ir juos pateikiant politikos kūrėjams ir pagrindiniams suinteresuotiems asmenims. Apie seminaro svarbą byloja tai, kad jame dalyvavo Prancūzijos Socialinės apsaugos ministerijos atstovai bei ekspertai. 

 

2006 metų lapkričio 10 dieną vyks Vystymo bendrijos posėdis.

 

 

2006 metų lapkričio 8 dieną vyks Vystymo bendrijos atstovų susitikimas su SADM atstovais, bus aptariama projekto veiklų vykdymo, finansavimo bei kiti klausimai. 

2006 metų  spalio 26-27 dienomis Braunšveigo mieste Vokietijoje vyko Tarptautinės vystymo bendrijos T.E.F.I. priežiūros komiteto susirinkimas.

 

 

 

 • 2006 05 02  Įgyvendinant EQUAL projekto "Tautinių mažumų integracijos į darbo rinką paramos mechanizmo sukūrimas ir išbandymas" veiklas,  vyko praktinis seminaras "Poveikis politikai ir praktikai: žvilgsnis į teoriją ir praktiką", skirtas projekte dalyvaujantiems lyderiams. Seminarą vedė profesorius Werner Fricke. • 2006 04 28 Šių metų gegužės 2 d. Vystymo bendrija rengia seminarą "Poveikis politikai ir praktikai: žvilgsnis į teoriją ir praktiką".


 

 • 2006 04 10 Šių metų balandžio 13 d. Tautinių bendrijų namuose vyks bedradarbiavimo tinklų "Turizmas" darbo grupės susirinkimas.
    


 

 • 2006 04 10 Šių metų balandžio 12 d. Tautinių bendrijų namuose vyks Vilniaus darbo grupės susirinkimas.


 

 • 2006 04 07 Šių metų gegužės 2 d. vyks seminaras, skirtas pristatyti poveikio politikai ir praktikai strategijas. Seminarą ves tarptautinis ekspertas dr. Werner Fricke.

 

 

 • 2006 04 07 Šalčininkų rajono savivaldybėje vyko Šalčininkų darbo grupės susirinkimas ir susitikimas su lyderiais. 


 

 • 2006 03 09 Šiandien EQUAL projekto "Tautinių mažumų integracijos į darbo rinką paramos mechanizmo sukūrimas ir išbandymas" Vystymo bendrijos atstovai dalyvaus Europos socialinio fondo agentūros Lietuvoje rengiamame seminare "Savęs vertinimo metodikos pristatymas ir praktinis taikymas". Seminare bus pateikta Vystymo bendrijos parengta praktinė medžiaga.   

 

 • 2006 03 02 Šių metų kovo 6 d. Tautinių bendrijų namuose įvyks Vystymo bendrijos darbo grupės susirinkimas, skirtas projekto vertinimo rezultatams nustatyti bei aptarti.

 

 • 2006 03 02 Tautinių bendrijų namuose įvyko Vystymo bendrijos projekto administracijos ir partnerių susitikimas su Europos socialinio fondo agentūros atstovais ir projektų vertintojais. 

 

 • 2006 02 23 Vasario 22 d. Tautinių bendrijų namuose įvyko darbo grupės, atsakingos už bendradarbiavimo tinklų "Turizmas" sukūrimą Vilniuje ir Vilniaus rajone, susirinkimas. 

 

 • 2006 02 07 Vasario 9 d. Tautinių bendrijų namuose vyko darbo grupių susirinkimas.


 

 • 2006 01 25 Sausio 27 d. 13 val. Tautinių bendrijų namuose vyko Vystymo bendrijos posėdis. 

 

 • 2006 01 06 Šalčininkų savivaldybės administracijos leidžiamame informaciniame biuletenyje publikuotas straipsnis apie projektą "Tautinių mažumų integracijos į darbo rinką paramos mechanizmo sukūrimas ir išbandymas". Straipsnis lietuvių kalbaStraipsnis lenkų kalba

 

 • 2006 01 05 Sausio 4 d. Tautinių bendrijų namuose vyko grupės, atsakingos už veiklas, numatytas Tarptautinėje sutartyje, darbinis susirinkimas. Buvo aptartas ir patvirtintas poveikio politikai ir praktikai klausimynas, skirtas VB užsienio partneriams; patvirtintas darbo  su užsienio partneriais planas, vykdant ir tiriant poveikio poltikai ir praktikai veiklą; sudaryta darbo grupė, atsakinga už tarptautinio priežiūros komiteto posėdžio Lietuvoje organizavimą šių metų gegužės 4–5 dienomis. 

 

 • 2005 12 20 Tautinių bendrijų namuose vyko grupės, vykdančios parengiamuosius projekto veiklų atlikimo Šalčininkų rajone darbus, susirinkimas. Buvo aptarti svarbiausi klausimai, susije su projekto įgyvendinimu Šalčininkų rajone.

 

 • 2005 12 06 Tautinių bendrijų namuose lankėsi Europos socialinio fondo agentūros atstovai. Buvo atliktas planinis finansinių dokumentų  ir Vystymo bendrijos projekto "Tautinių mažumų integracijos į darbo rinką palaikymo mechanizmo sukūrimas ir išbandymas" veiklų plano įgyvendinimo patikrinimas.


   

 • 2005 m. lapkričio mėn. 23–24 dienomis  Prancūzijoje, Metzo mieste, įvyko Tarptautinės vystymo bendrijos T.E.F.I. priežiūros komiteto posėdis. Susitikime dalyvavo atstovai iš Italijos vystymo bendrijos: IT-IT-G2-ABR-098, Prancūzijos vystymo bendrijos: FR-LOR-2004-44074, Vokietijos vystymo bendrijos: DE-XB4-76051-20-NI/209 ir Lietuvos vystymo bendrijos : LT-6. Susitikime partneriai pasikeitė informacija apie savo projektų vykdymą, pasiekimus ir kliūtis, su kuriomis dažniausiai susiduriama. Italijos vystymo bendrija pristatė Galimybių analizės schemą, kurioje pabandė perteikti  imigrantų ir tautinių (etninių) mažumų atstovų darbo įgudžių pakėlimo ir jų paruošimo darbo rinkai suvokimą. Lietuvos vystymo bendrija pateikė poveikio praktikai ir politikai analizę. Kadangi iš tolesnio tarptautinio bendradarbiavimo iškrito Prancūzijos vystymo bendrija FR-NPC-2004-43926, kuri pagal pasiektą susitarimą turėjo vertinti visą Tarptautinės vystymo bendrijos T.E.F.I. veiklą, tai šio etapo Vystymo bendrijos įvertinimą pateikė Italijos partneriai. Kiekviena vystymo bendrija buvo vertinama pagal šiuos aspektus: Rationale and Objectives, darbo programą ir metodologiją, finansinį aprūpinimą, organizacines priemones, monitoringą ir kitą. Aukščiausias įvertinimo balas – 6, žemiausias – 1. Partneriai buvo įvertinti pakankamai aukštai, daugiausiai gavę 5 – 6 balus. Partneriai Tarptautinei vystymo bendrijai T.E.F.I nusprendė sukurti interneto puslapį, kuriame bus pristatyta pati Vystymo bendrija, paskelbti Tarptautinės vystymo bendrijos dokumentai ir bendri T.E.F.I.  produktai. Šį puslapį kurs Italijos vystymo bendrija T.E.S.E.O. savo interneto svetainės pagrindu. Svetainė turėtų būti sukurta iki kitų metų sausio mėn. pabaigos. Projektui pasibaigus, bus išleista knyga apie Tarptautinės vystymo bendrijos įgyvendintas programas ir jų rezultatus. Taip pat svarstoma galimybė išleisti ir CD variantą. Nuspręsta, kad kito Tarptautinės bendrijos veiklos etapo įvertinimą (iki susitikimo Vilniuje) pateiks partneriai iš Vokietijos. Kadangi Lietuvos pusė yra atsakinga už poveikį praktikai ir politikai, ji įsipareigojo iki 2005 m. gruodžio pabaigos paruošti klausimyną dėl poveikio politikai ir praktikai ir išsiųsti jį užsienio partneriams. Užsienio partneriai buvo paprašyti iki 2006 m. balandžio mėn. atsiųsti visą reikalingą informaciją, kurios pagrindu būtų galima parengti apibendrintą analizę ir ją pateikti kitame Tarptautinės bendrijos susirinkime Vilniuje. Kiekviena vystymo bendrija iki kitų metų birželio mėnesio yra įpareigota parengti glaustą ataskaitą (iki 10 psl.) apie įgytą patirtį vykdant projektą. Šios medžiagos pagrindu bus paruoštas bendras dokumentas. Glosarijus bus sukurtas iki 2007 m. pradžios, tačiau Tarptautinės bendrijos nariai buvo paprašyti iki 2006 m. vasario mėn. atsiųsti 10–15 aktualiausių specialių terminų, vartojamų kiekvienos šalies-narės projekte. Apibendrinto sąrašo analizę įsipareigojo pristatyti Prancūzijos vystymo bendrija kitame tarptautiniame susitikime. Buvo nuspręsta sukurti Vystymo bendrijos T.E.F.I. logotopą. Logotipo projektai, kuriuos įsipareigojo atlikti kiekviena šalis-partnerė, bus pristatyti ir apsvarstyti per kitą komiteto posėdį Vilniuje. Pirmąją Tarptautinės vystymo bendrijos susitikimo dieną visi dalyviai buvo pakviesti į konferenciją, skirtą imigrantams įdarbinti Prancūzijos darbo rinkoje. Salėje susirinko daug besidominčių minėta problema ir pačių imigrantų, ieškančių darbo. Iš užduodamų klausimų buvo galima daryti prielaidą, kad panašaus pobūdžio konferencijos Prancūzijoje rengiamos dažnai ir susilaukia nemažo visuomenės dėmesio. Kitas Tarptautinės vystymo bendrijos susitikimas įvyks Vilniuje 2006 m. gegužės mėn. 4–5 dienomis.

 

 • 2005 11 16 Šių metų lapkričio 23-24 dienomis Prancūzijoje, Metzo mieste, vyks Tarptautinės vystymo bendrijos priežiūros komiteto posėdis. 


 

 

 • 2005 11 04 Šių metų lapkričio 9 d. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijoje vyks EQUAL projekto "Tautinių mažumų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas" pristatymas. Programa

 

 • 2005 10 13 Vystymo bendrijos atstovai lankėsi Šalčininkų rajono savivaldybėje, kur susitiko su Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju Juzefu Rybaku (Juzef Rybak), Šalčininkų rajono savivaldybės Turizmo ir informacijos tarnybos vedėja Irena Kolosovskaja, Šalčininkų darbo biržos vadove Teresa Goj. Taip pat VB atstovai dalyvavo susitikime Šalčininkų rajono verslo informacijos centre su centro direktoriumi Česlavu Sokolovičiumi (Česlav Sokolovič) ir centro darbuotojomis. Susitikime buvo aptarti įvairūs projekto vykdymo klausimai.
  Vystymo bendrija dėkoja Vystymo bendrijos partnerio Šalčininkų savivaldybės administracijos atstovui, mero patarėjui Gžegožui Miloševičiui (Gžegož Miloševič) už puikiai organizuotus susitikimus.

 

 • 2005 10 04 ECIM duomenų bazėje buvo paskelbta naujoji, koreguotos Tarptautinės sutarties versija. Tarptautinė sutartis buvo patvirtinta visų Tarptautinės vystymo bendrijos partnerių. Tarptautinė vystymo bendrija T.E.F.I. nutarė nekeisti numatytų tarptautinio bendradarbiavimo tikslų  ir siekti kuo geresnių tarptautinės veiklos rezultatų.

 

 • 2005 09 27 Tautinių bendrijų namuose rugsėjo 30 d. įvyko Vystymo bendrijos partnerių susitikimas. Susitikime  buvo aptarti svarbūs su projekto veikla susiję klausimai. Buvo patvirtinta nauja Vystymo bendrijos LT-6 Tarptautinės sutarties versija. Aptartos ir sukonkretintos artimiausio ketvirtčio projekto veiklos, suderintas koreguotas projekto veiklų kalendorinis planas.


 

 • 2005 09 12  Tarptautinės vystymo bendrijos sekretorius infromavo užsienio partnerius, kad vienas iš partnerių – EQUAL projektas INSTANCE LOCALE DE MOBILISATION CONTRE LES DISCRIMINATIONS nepateko į antrą projekto vykdymo etapą. Tarptautinė vystymo bendrija T.E.F.I. atnaujino  derybas dėl naujos Tarptautinės sutarties sudarymo.

 

 • 2005 07 06 Tarptautinę vystymo bendrijos sutartį patvirtino paskutinė užsienio partnerių – italų Vadovaujančioji institucija.
  Nuo šios dienos oficialiai įsigaliojo Tarptautinio bendradarbiavimo sutartis.

 

 • 2005 06 30  Įgyvendinančiajai institucijai buvo pateiktos Vystymo bendrijos pirmojo etapo veiklos ataskaita ir audito išvados.

 

 • Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės sekretoriaus 2005 m. gegužės 23 d. potvarkiu finansinė parama skirta Vystymo bendrijos "Tautinių mažumų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas". 

 • VB atstovai gegužės 25–28 dienomis Vokietijoje, Braunšveigo mieste, dalyvavo susitikimuose su Vystymo bendrijos užsienio partneriais.  

 • 2005 05 05 Pasirašyta Vystimo bendrijos sutartis. 

 • 2005 05 04 Tautinių bendrijų namuose įvyko VB partnerių susirinkimas. Patvirtinti II–am etapui reikalingi dokumentai.


 

 • 2005 04 06 Į  ETCIM duomenų bazę buvo įtraukta Tarptautinė sutartis ir patvirtinta visų tarptautinių partnerių. 

 • 2005 03 24   Šių metų kovo 21–22 dienomis Italijoje Vystymo bendrijos atstovai dalyvavo susitikime su galimais užsienio partneriais. Susitikime buvo nuspręsta sudaryti Tarptautinės veiklos sutartį su šiomis Vystymo bendrijomis (DE XB4 76051 20 NI/209; FR LOR 2004 44074; FR NPC 2004 43926; IT G2 ABR 098).


 

 • 2005 03 18  Tautinių bendrijų namuose įvyko VB darbo grupės, atsakingos už Darbo programą, susirinkimas. 

 • 2005 03 10  Tautinių bendrijų namuose įvyko VB darbo grupių susirinkimas. 

 • 2005 03 05   Dienraštyje "Lietuvos žinios" paskelbtas straipsnis apie Vystymo bendrijos vykdomą projektą "Tautinių mažumų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas".


 

 • 2005 03 04   Tautinių bendrijų namuose įvyko Vystymo bendrijos partnerių susirinkimas. 

 • 2005 02 22  Tautinių bendrijų namuose įvyko susitikimas su nedirbančiais įvairių tautinių grupių atstovais, siekiant juos įtraukti į projekto veiklas. 
Kontaktai:
Raugyklos g. 25, Vilnius
Lietuva
Tel.: (370 5) 216 04 08
Faksas.: (370 5) 216 04 08
El. paštas: info@tbn.lt