Naujienos Apie mus Veikla Organizacijos TBN Tautinės bendrijos
Armėnai
Azerbaidžaniečiai
Čečėnai
Baltarusiai
Estai
Graikai
Gruzinai
Karaimai
Latviai
Lenkai
Romai
Rumunai
Rusai
Totoriai
Ukrainiečiai
Uzbekai
Vengrai
Vokiečiai
Žydai
 
PAIEŠKA TINKLAPYJE:


 

Tautinės mažumos Lietuvoje


 Tautybė                          

Gyventojų skaičius (tūkstančiais)                          

Procentais, palyginti su visų gyventojų skaičiumi                
 Bendras

 3483,9

 100

 Lietuviai

 2907,2

 83,4

 Lenkai

234,9 

 6,7

 Rusai

219,7 

 6,3

 Baltarusiai

42,8 

1,2 

 Ukrainiečiai

 22,4

0,65 

 Žydai

4,9 

0,12 

 Vokiečiai

3,2

0,09 

 Totoriai

3,2

0,09

 Latviai

2,9

0,08

 Romai

 2,5

0,07

 Armėnai

 1,4

0,04

 Kitos tautybės

 6,1

0,18 

 Nenurodė

 32,9

0,94

 

 

 

 

 

Kontaktai:
Raugyklos g. 25, Vilnius
Lietuva
Tel.: (370 5) 216 04 08
Faksas.: (370 5) 216 04 08
El. paštas: info@tbn.lt