Naujienos Apie mus Veikla Organizacijos TBN Tautinės bendrijos
2008 metų naujienos
2009 metų naujienos
2007 metų naujienos
2006 metų naujienos
2004 metų naujienos
2005 metų naujienos
2010 metų naujienos
2011 metų naujienos
 
PAIEŠKA TINKLAPYJE:


Lietuvos tautinėms bendrijoms

Brangūs tėvynainiai!

 

Plėšdami paskutinius besibaigiančių metų kalendoriaus lapelius ir stovėdami prie Naujųjų metų slenksčio, mintimis sugrįžtame į praėjusius metus, susimąstome, kokie jie buvo mums, mūsų artimiesiems, mūsų valstybei.

Tautinės bendrijos gyveno vienu ritmu, bendrais džiaugsmais ir rūpesčiais kartu su visa šalimi. Daug buvo daroma, kad jos išsaugotų savo identitetą, kultūrą, gimtąją kalbą, galėtų palaikyti ryšius su istorinėmis tėvynėmis. Departamentas palaikė ir rėmė tautinių bendrijų meno festivalius,  išvykas į tarptautinius renginius, konkursus, kurie padėjo atskleisti jų dalyvių kūrybinius sugebėjimus, skatino tarpkultūrinį bendravimą ir toleranciją.

Sveikindamas jus, brangūs tėvynainiai, Naujųjų metų proga, linkiu, kad 2007 – ieji būtų dosnūs, laimingi, atneštų daug džiaugsmo jums, jūsų šeimoms ir artimiesiems.

 

 

Antanas Petrauskas
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius


Kontaktai:
Raugyklos g. 25, Vilnius
Lietuva
Tel.: (370 5) 216 04 08
Faksas.: (370 5) 216 04 08
El. paštas: info@tbn.lt