Naujienos Apie mus Veikla Organizacijos TBN Tautinės bendrijos
2008 metų naujienos
2009 metų naujienos
2007 metų naujienos
2006 metų naujienos
2004 metų naujienos
2005 metų naujienos
2010 metų naujienos
2011 metų naujienos
 
PAIEŠKA TINKLAPYJE:


NAUJIENOS

 

 

 


 Tautinių bendrijų naujienos

 

Laikraštis "Lietuvos totoriai"


 GERBIAMIEJI,

 

šiemet minimos Ukrainos 1932–1933 m. badmečio (holodomoro) 80-osios metinės.

Vilniaus ukrainiečių bendrija 2012 m. lapkričio 23 d., penktadienį, 16.30 val. kviečia dalyvauti akcijoje „Uždek žvakę“, kuri vyks Vilniuje, prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms Gedimino pr. ir Aukų g. sankirtoje. Tradicine tapusios akcijos metu bus pagerbtas holodomoro aukų atminimas.

Lapkričio 25 d. 10 val. Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios.

 

 

 


 

 


Lapkričio 30 d. Tautinių bendrijų namų Renginių salėje įvyko trečiasis tautinių bendrijų meno kolektyvų festivalis „Draugų būry“. Tai tradicinis Tautinių bendrijų namų renginys, kurio metu siekiama pristatyti visuomenei įvairių šalies tautų kultūrų šiandieninius puoselėtojus bei kūrėjus. Šis festivalis buvo skirtas daugiataučiam Vilnius. Festivalyje savo koncertines programas pristatė Vilniaus mokytojų namų ansamblis „Svetoč“ (vadovė Greta Fedorčenko, muzikos vadovas Sergej Didenko), vokalinis instrumentinis ansamblis „Desiderija“ (vadovė Liudmila Chorošilova), darbo veteranų klubo „Družba“ („Draugystė“) choras „Auksinis amžius“ (vadovas Sergej Didenko), vokiečių ansamblis „Kumpel“ (vadovė Danutė Zabukienė) į savo repertuarą įtraukė lietuvių kompozitorių dainas, šokio teatras ANDRE DANCE (meno vadovas ir choreografas Andrej Prociv) choreografijos priemonėmis – originaliais šokiais pasakojo apie rusų, ukrainiečių čigonų gyvenimą Vilniuje. Valentinos Kalinčevos ir Vladimiro Zegulino duetas „Krantai“ savo dainomis kvietė nepamiršti meilės jausmų, apjungiančius visus žmones. Poetai Greta Fedorčenko, Liudmila Chorošilova, Jelena Vojevodina, Michailas Boženkinas skaitė savo kūrybos eilėraščius, kuriuose pasakojama apie Vilniaus miesto grožį, meilę Lietuvos žemei. Didelio festivalio žiūrovų dėmesio susilaukė ir ansamblio „Grok, bajane“ (vadovė Zinaida Boženkina) atliekamos dainos apie Vilnių, kurioms eiles parašė ir muziką sukūrė Michailas Boženkinas. Gražiu festivalio finaliniu akcentu tapo vokiečių ansamblio ir choro „Auksinis amžius“ lietuvių kalba atliekama daina "žemėj Lietuvos", kurią kartu su atikėjais dainavo visi festivalio dalyviai ir žiūrovai.

Festivalio dalyvius sveikino LR Kultūros ministerijos tautinių mažumų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Birutė Kazlauskienė.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapkričio 30 d. Tautinių bendrijų namuose Lietuvos etninių grupių moterų verslininkių draugijos pirmininkė Liia Urman susitiko su  Lenkijos fondo, įkurį įsteigė Ksenija Naranovič, atstovėmis Ksenia Hatalskaya ir Zofia Batdyga. Fondo pagrindinė veikla - parama trečiųjų šalių migrantams. Susitikimo metu buvo aptartos šių organizacijų bendradarbiavimo galimybės. Susitikime dalyvavo Tautinių bendrijų namų vyriausioji specialistė Edita Ratkuvienė.

 

 

  

Lapkričio 27 d. Vilniuje įvyko konferencija „Naujas etapas lygių galimybių politikoje: iššūkiai ir lūkesčiai“. Konferencijoje pristatyta Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo misija bei vykdomo projekto „C.A.F.E.: Keisk požiūrį - siek lygybės“,  finansuojamo iš  Europos Komisija pagal Europos Bendrijos bendrojo užimtumo ir socialinio solidarumo programos PROGRESS (2007-2013) pagrindiniai rezultatai pagal tris darbo grupes. Pirmoji grupė skirta didinti visuomenės informuotumą ir supratimą apie diskriminaciją ir lygias galimybes, antroji - spręsti romų vaikų švietimo problemas, trečioji - rinkti ir kaupti informaciją, atlikti tyrimus, gerinti NVO įgūdžius siekiant lygybės ir įvairovės.

 

 

 

 

 

Nesenai iš spaudos išėjo jau trečioji  almanacho „Vingis“ knyga. Almanacho leidybą remia Lietuvos kaimo rašytojų  sąjunga, Tarptautinė rašytojų ir publicistų asociacija ir Tarptautinė rašytojų gildija.

„- Pagrindinis almanacho „Vingis“ projekto tikslas – suartinti žmones, atstovaujančius įvairias kultūras. – almanacho įvade rašo Tarptautinės rašytojų gildijos vadovas Sergej Triškin.

Trečiajame almanache „Vingis“ spausdinama poetų ir rašytojų kūryba rusų, lietuvių ir lenkų kalbomis.  

 

 

 

  

Lapkričio 25 d. Tautinių bendrijų namų Svetainėje vyko metodinis seminaras, kuriame buvo aptarti religinio švietimo klausimai. Seminare dalyviavo Lietuvos stačiatikių sekmadieninių mokyklų tikybos mokytojai iš įvairių šalies miestų. Seminaro organizatorius - Lietuvos stačiatikių arkivyskupijos švietimo ir katechezės centras. 

 

 

 

 Lapkričio 23 d. Vilniuje paminėtos Ukrainos 1932-1933 m. holodomoro 80-osios metinės.

Vilniaus ukrainiečių bendrija, Ukrainos ambasada, ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras organizavo jau tradicine tapusią akciją  „Uždek žvakę“.  

Akcijoje dalyvavo ir kalbėjo Lietuvos užsienio reikalų viceministras Evakdas Ignatavičius, Ukrainos ambasadorius Valerij Žovtenko, Lietuvos Respublikos Seimo narė Dalia Kodytė. Vilniaus ukrainiečių bendrijos pirmininkė Natalija Šertvytienė.

Pagerbdami holodomoro aukų atminimą, akcijos dalyviai, prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms Gedimino pr. ir Aukų g. sankirtoje padėjo gėles ir uždegtas žvakes.  

 

 

Lapkričio 23 d. Vilniaus mokytojų namų Didžiojoje salėje įvyko vokalinių ansamblių festivalis  „Lietuva – mūsų namai“, kurį organizavo klubas  „Draugų vakaras“ (pirmininkas Vladimir Zegulin).  Festivalis skirtas didžiojo poeto Maironio 150-osioms gimimo metinėms pažymėti. Savo programas žiūrovams pristatė 13 meno saviveiklos kolektyvai: vokalinės studijos „Harmonija“ ansamblis (vadovė L. Malceva), ansamblis „Igraj, bajan“ (vadovė Zinaida Boženkina), vokiečių ansamblis „Kumpel“ (vadovė D. Zabukienė), klubo „Svietoč“ ansamblis (vadovas S. Didenka), Vilniaus „Ateities“ vidurinės mokyklos ansamblis „Zoriuška“ (vadovė N. Grudzinskienė), klubo „Draugų vakaras“ ansamblis „Družba“ (vadovė I. Kozlova, solistė J. Jankauskienė), poezijos ir romanso klubo „Elena“ vokalinis ansamblis (vadovė E. Skirelienė), ansamblis „Pojuščije serdca“ (vadovė V.  Michailova),  ansamblis „Desiderija“ (vadovė L. Chorošilova), lenkų moterų ansamblis „Ale Babki“ (vad. A. Žuk-Butkuvienė), klubo „Svietoč“ ukrainiečių dainų mėgėjų kvartetas, rusų bajorų susirinkimo vokalinis duetas G. Fedorčenko ir J. Orlova. Maironio ir savo kūrybos eiles skaitė E. Pozdniaja ir M. Boženkin.   Iš viso scenoje pasirodė per 120 atlikėjų.

Pasak festivalio iniciatorės ir direktorės Valentinos Kalinčevos: „Mes labai patenkinti, kad nepaisant finansinių sunkumų festivalis įvyko. Mūsų tikslai: geriau susipažinti su vieno svarbiausio lietuvių literatūros vardų Maironio gyvenimu ir kūryba bei stiprinti ir plėtoti mėgėjų meno kolektyvų kūrybinį bendradarbiavimą – pasiekti. Mes dėkingi Kultūros ministerijai, kuri iš dalies finansavo šį projektą, dėkingi visiems dalyviams už jų aktyvumą, gerą atlikimo lygį ir norą bendrauti. Dėkingi labai geranoriškai publikai. Tikimės festivalio tęstinumo ir laukiame visų kitais metais “.

V.Kalinčevos inf.

 

 

 

 

Lapkričio 22 d. Vilniaus lenkų kultūros namuose vyko tarptautinė konferencija „Lietuvos santykis su jos nelietuviška išeivija“. Bene pirmą kartą per dvidešimt metų tokiu aukštu lygiu prisiminti tie, kurie gimė, augo, mokėsi Lietuvoje, daug metų dirbo jos labui, o kažkada dėl įvairių priežasčių paliko protėvių kraštą ir išvyko gyventi į savo istorinę tėvynę ar trečią šalį. Išeiviai, jų vaikai ir vaikaičiai atvyksta į Lietuvą pasisvečiuoti, aplankyti jiems brangias vietas, artimųjų kapus, atgaivinti prisiminimus. O Lietuva ar prisimena savo kitataučius išeivius, ar jie svarbūs Lietuvai? Apie tai ir buvo kalbama konferencijoje.

„Lietuva yra daugiatautė valstybė, daugiatautė ir jos išeivija. Todėl Globalios Lietuvos programoje, kuri dabar vykdoma, turi atsirasti vietos ir darbui su kitataučiais išeiviais. Reikia išlaikyti ryšį su pasklidusiais po visą pasaulį išeiviais, mažinti takoskyrą tarp išeivių ir čia gyvenančių. Lietuvai reikalingi visi. Visi gali prisidėti prie Lietuvos kūrimo savo idėjomis, pasiūlymais, darbais, nežiūrint kokiame pasaulio kampelyje gyventų“, - pažymėjo URM Užsienio lietuvių departamento ambasadorė ypatingiems pavedimams Bernadeta Damušis.

Pranešimus konferencijoje skaitė LR kultūros ministro patarėjas Imantas Melianas, Didžiojo Seimo palikuonių draugijos maršalka Andžėjus Janas Kžyžanovskis (Andrzej Jan Krzyrzanowski, Lenkija), Lietuvos žydų bendruomenės tarybos narys Vitalijus Karakorskis, Baltstogės universiteto Vilniaus filialo dėstytoja dr. Elžbieta Kuzborska, Iš Lietuvos kilusių vokiečių bendrijos pirmininkas Hardis Metas (Hardy Mett, Vokietija), „Izraelitos“ asociacijos pirmininkas Jokūbas Kacas (Izraelis),Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijos direktorius Adam Blaškevič, Mykolo Romerio universiteto docentas, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas dr. Adas Jakubauskas.

Pranešimuose ir diskusijose buvo nagrinėjama, kaip stiprinti ryšius su kitataučiais išeiviais iš Lietuvos, kokios galėtų būti šių ryšių formos, svarstyti dvigubos pilietybės, bendrų projektų kūrimo, lietuvių kalbos kursų organizavimo ir kiti klausimai.

Konferencijoje buvo suformuota Lietuvos ir jos nelietuviškos išeivijos tolesnio bendradarbiavimo komiteto iniciatyvinė grupė. Jos pirmininku išrinktas kultūros ministro patarėjas I. Melianas. Beje, kaip buvo pažymėta konferencijoje, terminas „nelietuviška išeivija“ nėra vykęs ir turėtų būti pakeistas kitu.

 

 

 

 

 

 

Lapkričio 21 d. Tautinių bendrijų namuose Vilniaus vokiečių bendruomenės nariai susitiko su svečiu iš Vokietijos - Hardy Mett, Iš Lietuvos kilusių vokiečių bendrijos pirmininku. Svečias domėjosi vokiečių bendruomenės veikla, papasakojo apie savo organizacijos veiklą.  

Hardy Mett į Lietuvą atvyko skaityti pranešimo tarptautinėje konferencijoje "Lietuvos santykis su jos nelietuviška išeivija", kurią organizuoja Kultūros ministerija.

 

 

 

Lapkričio 21 d. Tautinių bendrijų namuose įvyko Valentinos Jegorovos ir Ievos Achtajevos, rašančių rusų kalba, kūrybos vakaras.  V.Jegorovos ir I.Achtajevos kūrinius skaitė Marija Pozlevič ir Elvyra Pozdniaja.  Vakaro metu buvo pristatyta nauja I.Achtajevos eilėraščių knyga "Moters sielos metraštis" (rusų kalba). 

Vakaro dalyviams koncertavo  Natalija Babelčius (vokalas) ir Lija Neugasimova (fortepijonas). Skambėjo populiarios rusų, ukrainiečių, lietuvių kompozitorių dainos bei romansai. Vakarą vedė Regina Kanajeva.

 

 

 

 

 

Lapkričio 20 d. Tautinių bendrijų namuose prie apskritojo stalo susitiko Vilniaus savivaldybės tautinių bendrijų ir religijos reikalų visuomeninė komisijos nariai ir tautinių bendrijų organizacijų lyderiai. Buvo aptartos tautinių bendrijų veiklos šalies sostinėje aktualijos. Diskusijoje dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos tautinių bendrijų ir savivaldos reikalų komiteto pirmininkė Olga Gorškova.

 

 

 

 

 

 

Lapkričio 18 d. vokiečių karių kapinėse Vingio parke ir Antakalnio kapinėse buvo paminėta Vokietijos tautinio gedulo diena.

Vingio parko pakraštyje esančiose vokiečių karių kapinėse prie memorialo I ir II pasauliniuose karuose žuvusiems kariams atminti buvo padėti gėlių vainikai. Kariuomenės orkestras atliko Lietuvos ir Vokietijos himnus. Vėliau vyko gėlių padėjimo ceremonija prie monumento vokiečių kariams, žuvusiems I pasauliniame kare, Antakalnio kapinėse. Ceremonijos Antakalnio kapinėse metu buvo pagerbtas ir Lietuvos laisvės gynėjų atminimas.

Ceremonijose dalyvavo LR Seimo nariai, LR Krašto apsaugos viceministras Vytautas Umbrasas, Vokietijos ambasadorius Matijas Miulmenštatas, kitų užsienio ambasadų Lietuvoje vadovai, Lietuvos kariuomenės kariai, Vilniaus vokiečių bendruomenės nariai, visuomenės atstovai.

 

 

Lapkričio 17 d. Tautinių bendrijų namuose įvyko V-asis Lietuvos gudų visuomeninių organizacijų susivienijimo narių suvažiavimas.

Lietuvos gudų visuomeninių organizacijų susivienijimas jungia 19 mūsų šalyje dirbančias baltarusių organizacijas. Suvažiavimo metu šios organizacijos prezidentu antrai kadencijai išrinktas Roman Voinickij, Baltarusių klubo „Siabryna“ pirmininkas, Tautinių bendrijų tarybos narys. Suvažiavimo darbe dalyvavo Baltarusijos Respublikos ambasados ministras patarėjas V.Baranovskij, patarėja I. Zubko, patarėjas, konsulinio padalinio vadovas A. Lukaševič.

 

 

 

 

 

Lapkričio 15 d. Lietuvos dailininkų sąjungos parodų salėje,  Vokiečių g. 4/2, Vilniuje įvyko tarptautinės Armėnijos peizažistų paroda „Armėnų paletė“. Parodos organizatorius - Lietuvos armėnų sąjunga (pirmininkas Araik Tunian).  Atidarydama parodą Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė Edita Utarienė išreiškė viltį, kad ši pirmoji Amėnijos dalininkų darbų paroda Lietuvoje po Nepriklausomybės atkūrimo padės giliau pažinti šios tolimos šalies, turinčios ilgaamžę istoriją, kultūrą. Parodos atidaryme dalyvavo Lietuvos kultūros viceministras Stanislav Vidtmann,  Armėnijos Respublikos ambasados Lietuvoje trečiasis sekretorius Artur Ohanyan, svečiai iš Armėnijos, gausus būrys Lietuvos armėnų bendruomenės narių, įvairių šalies tautinių bendrijų atstovai. Parodoje eksponuojama per 80  Armėnijos dailininkų darbų. 

Paroda veiks iki lapkričio 22 d.  Kviečiame apsilankyti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapkričio 13 d. Tautinių bendrijų namų Svetainėje koncertavo asociacijos „Desiderija“ (vadovė Liudmila Chorošilova) vokalinis ansamblis. Koncerto „Su meile, Tėvynei“ programoje skambėjo rusų, lietuvių kompozitorių dainos. Gausiai susirinkę žiūrovai šiltais plojimais palydėjo kiekvieną kūrinį. Pažymėtina, kad šis vokalinis ansamblis nuolat atnaujina savo koncertinę programą, ieško naujų formų organizuojat koncertus.

 

 

 

 

 

 

Tik ką išleista knyga „Kultūrų dialogas – dialogo kultūra“, kurioje išspausdinta to paties pavadinimo tarptautinės konferencijos, vykusios 2010 m. kovo18 d. Vilniuje, medžiaga. Konferenciją inicijavo Baltijos turkų kultūros akademija ir Vilniaus pedagoginio universiteto (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas) Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas.  

Šios konferencijos ašis – mąstytojo Fethullaho Giuleno judėjimas ir jo pagrindinės mintys apie kultūrų dialogą. Tai buvo pirmoji Lietuvoje surengta tarptautinė konferencija apie islamą ir kultūrų dialogą. Pranešimus joje skaitė bestselerio „Civilizacijų dialogas“ autorė Jill Carroll (Raiso universitetas, JAV), prof. dr. Ianas Williamsas (D. Britanija), dr. Ihsanas Yilmazas (Turkija), prof. dr. Algirdas Gaižutis (Vilniaus pedagoginis universitetas).  

Konferencijoje buvo diskutuojama apie mus supantį šiuolaikinį pasaulį. Tai raginimas perprasti tai, kas nepatirta, įvairovės pažinimą suvokiant kaip praturtėjimą. Kertinis konferencijos klausimas – rezonansas tarp islamo ir Vakarų kultūrų, kalbant apie vertybes ir garbę, minties laisvę, švietimą ir atsakomybę, kuriant pasaulio visuomenę. Pranešėjai šias temas nagrinėjo iš skirtingų laikmečių, regionų ir pasaulėvokos perspektyvų, ieškojo bendrų sąlyčio taškų, nuo kurių ir prasideda kultūrų dialogas.  

Konferencija sulaukė didžiulio susidomėjimo. Joje dalyvavo LR kultūros ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės, sostinės mokyklų, tautinių mažumų nevyriausybinių organizacijų atstovai, Azerbaidžano ir Ispanijos ambasadoriai, Turkijos, Kazachstano, Rusijos Federacijos, Gruzijos, Italijos ambasadų pareigūnai, daug svečių iš Latvijos, Lenkijos, Danijos, Baltarusijos, Vokietijos.

 

 

 

 

 

Lapkričio 13 d. Vilniuje vyko tarptautinė konferencija „Daugiakultūrė visuomenė: dabartis ir perspektyvos“, kurią surengė LR kultūros ministerija ir Vytauto Didžiojo universitetas.

Pradėdamas konferenciją, kultūros viceministras Stanislav Vidtmann pažymėjo, kad daugiakultūrėjė visuomenėje, kokia yra ir Lietuvos visuomenė, svarbu ugdyti pagarbą įvairioms kultūroms, skiepyti toleranciją, kovoti su ksenofobijos apraiškomis.

Konferencijoje skaitytuose pranešimuose buvo nagrinėjami tarpkultūrinės integracijos, daugiakultūriškumo, daugiakultūrio Lietuvos paveldo ir kiti klausimai. Pranešimus skaitė Europos Tarybos Demokratinio valdymo, kultūros ir įvairovės klausimų direktorato atstovė Irena Guidikova, Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai, jų kolegos iš Kroatijos, Latvijos.

Konferencijoje dalyvavo valstybinių institucijų, tautinių mažumų nevyriausybinių organizacijų, visuomenės atstovai.

 

 

 

 

 

 

 

Lapkrčio 10 d. Tautinių bendrijų namuose svečiavosi Konsultacinės tarpetninės tarybos prie Baltarusijos Respublikos Įgaliotinio religijos ir tautybių reikalams nariai, Baltarusijos tautinių bendrijų organizacijų vadovai. Susitikimo metu buvo dalijimasi darbo saugant bei puoselėjant tautinį tapatumą patirtimi, aptartos tolesnio bendradarbiavimo perspektyvos. Susitikime dalyvavo ir kalbėjo Europos Parlamento narys Juozas Imbrasas, Baltarusijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje Vladimiras Dražinas, Baltarusijos ir mūsų šalies tautinių bendrijų lyderiai.

Renginio dalyviams ir sostinės gyventojams koncertavo Vilniaus ir Baltarusijos tautinių bendrijų meno saviveiklos kolektyvai.

  

 

 

 

 

 

 

Visagino kultūros centras informuoja:

Spalio 27 d. antrą kartą Visagine vyko XI Lietuvos tautinių mažumų sekmadieninių mokyklų festivalis. Pagrindinis festivalio tikslas – skatinti įvairiatautį Lietuvos jaunimą dar aktyviau dalyvauti sekmadieninių mokyklų veikloje, plačiau susipažinti su įvairių tautų, gyvenančių Lietuvoje, kalbomis, papročiais, apeigomis, tradicijomis, palaikyti dialogą ir kultūrinį bendradarbiavimą tarp įvairių tautų vaikų. XI-ojo festivalio tema pasirinkta Tautinė lėlė. Festivalio organizatorius Visagine – Visagino kultūros centras. Šio festivalio rėmėjas – Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerija.

Festivalyje dalyvavo Kauno armėnų bendruomenės, vokiečių kultūros draugijos, žydų bendruomenės sekmadieninių mokyklų kolektyvai, Klaipėdos ukrainiečių, armėnų „VAN“ bendruomenių  bei  baltarusių sekmadieninės mokyklos „Krynička“ kolektyvai, Lietuvos karaimų folkloro ansamblis „BIRILIK“, VšĮ Romų visuomenės centro vaikų kolektyvas, Alytaus jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos, Kėdainių mokyklos-darželio „Aviliukas“ rusų šeštadieninės mokyklos, Marijampolės moksleivių kūrybos centro klubo „Mozaika“ rusų sekmadieninė mokykla. Pasirodė ir Visagino kultūros centro „Gimtosios mokyklos“ totorių, lenkų, vokiečių, ukrainiečių, baltarusių būrelių kolektyvai, vaikų rusų folkloro ansamblis „Žavoronok“ ir šokių kolektyvas „Rodničiok“.

Festivalio metu buvo organizuota visaginietės Liudmilos Sazonenkovos paroda „Lėlės pasaulio tautų kostiumais“. Kolekcijoje lėlės iš Naujosios Zelandijos, Havajų, Anglijos, Airijos, Prancūzijos, Vokietijos, Olandijos, Graikijos, Maltos, Liuksemburgo, Italijos, Ispanijos, Skandinavijos šalių, Rusijos, Baltarusijos, Moldavijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos, Indijos, Tailando, Japonijos, Kinijos, Indonezijos, Filipinų, Afrikos ir Amerikos. Ypatingas renginio akcentas buvo  kūrybinės dirbtuvės „Tautinė lėlė“. Čia galima buvo savo rankomis sukurti įvairių lėlių, žaislų ir parsivežti juos namo.

Nuoširdus bendravimas parodė, kad tokie festivaliai būtini. Jie suartina kartas, moko tolerancijos, padeda geriau pažinti vieniems kitus, sudaro sąlygas vaikų ir jaunimo kūrybinei raiškai, skatina palaikyti jaunosios kartos siekius išsaugoti tradicijas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapkričio 4 d. Klaipėdos koncertų salėje įvyko pirmasis tautinių kultūrų festivalis. Festivalio organizatoriai – Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centras.  Festivaliui unikalią parodą parengė Klaipėdos miesto tautinių mažumų bendrijos: rusų bendrija „Lada“ (pirmininkė S.Vasičkina), rusų kultūros draugija „Otečestvo“ (pirmininkė T.Lochankina), rusų folkloro asociacija „Večiora“ (M.Srebriakova), totorių bendrija „Nur“ (pirmininkas F.Šaripov), ukrainiečių kultūros ir švietimo centras „Rodyna“ (pirmininkė L.Trigub), Pabaltijo ukrainiečių asociacija (pirmininkas L.Tregub), armėnų bendruomenė „Van“ (pirmininkas M.Galsjanas), baltarusų sąjunga „Krynica“ (pirmininkas N.Logvin), azerbaidžaniečių bendrija „Azeris“ (pirmininkas A.Mamedov), latvių bendruomenė (pirmininkas M.Calitis), vokiečių bendrija (pirmininkė M.Piklaps), žydų bendruomenė „Šalom“ (pirmininkas F.Puzemskij), Lietuvos lenkų sąjungos Klaipėdos skyrius (pirmininkė I.Songinienė). Festivalio metu savo meninę programą pristatė jaunimo centro rusų vokalinis ansamblis „Lel“ (vadovės T.Kononova, J.Butkevičienė), Pajūrio pagrindinės mokyklos folkloro studija „Veretionce“ (vadovė M.Serebriakova), baltarusų vokalinis ansamblis „Kupalinka“ (vadovė V.Snigur), ukrainiečių dainų ansamblis „Prosvit“ (vadovė I. Petrulionienė), H. Zudermano gimnazijos vokalinis ansamblis (vadovė A.Markevičienė), „Žaliakalnio“ gimnazijos šokių kolektyvas „Nadežda“ (vadovė S.Žilinskienė), teatras „Otrada“ (vadovė S.Vasičkina), solistės: Sona Petrosyan (armėnų bendruomenė), Jana Tarasova (pabaltijo ukrainiečių asociacija), Maja Tarahovskaja (žydų bendruomenė). Į festivalio programą gražiai įsiliejo ir profesionalią programą atliko svečiai iš Rusijos: šokių ansamblis „Premjera“ (vadovė N.Vinogradov)a ir liaudies dainų ansamblis „Večiorki“ (vadovė L. Temruk). Festivalio rėmėjai - Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Pagal J.Stupakevič inf.

 

 

 

 

 

 

Spalio 30 d. Tautinių bendrijų namuose įvyko klubo "Draugų vakaras" ansamblio "Družba" ("Draugystė") narės Natalijos Borisenko kūrybos vakaras. Vakaro metus skambėjo Natalijos ir ansamblio "Družba" atliekamos dainos, eiles skaitė poetas Valerij Srybnyj. 

 

 

 

 

 

 

 

Spalio 27 d. Lietuvos graikų draugijos „Patrida“ nariai paminėjo Graikijos valstybinę šventę – Ochi (iš graikų kalbos – „Ne“) dieną. Ši data minima, kuomet 1940 m. generolas Ioannis Metaxas atmetė Italijos prašymą leisti jos kariams pereiti Graikijos teritoriją ir įsijungti į karą prieš Sovietų Sąjungą. Šventėje dalyvavo Graikijos Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje J.E. Michail Efstratios Daratzikis su žmona, pirmasis sekretorius Christos Chastzopoulos. Ambasadorius J.E. ponas Michail Efstratios perskaitė Graikijos užsienio reikalų ministerijos sveikinimą užsienyje gyvenantiems graikams.  Šventės dalyviams koncertavo graikų ansamblis „Patrida“ (vadovė Tamara Blažienė).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spalio 26 d. LR Seimo Konstitucijos salėje įvyko tarptautinė mokslinė konferencija „Vilnius – Baku: kultūrų tiltai“, skirta lietuvių literatūros klasiko Vinco Krėvės-Mickevičiaus 130-osioms metinėms. Pranešimus konferencijoje skaitė Lietuvos mokslų akademijos, Vilniaus universiteto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkai, kitų įstaigų bei organizacijų atstovai. Aktorė Dalia Michelevičiūtė skaitė ištraukos iš rašytojo kūrinių apie Azerbaidžaną bei azerbaidžaniečių rašytojų kūrinius, skirtus Lietuvai.

V. Krėvė-Mickevičius nuo 1909 m. iki 1920 m. gyveno Baku mieste, čia realinėje mokykloje dėstė rusų kalbą ir literatūrą, buvo gerbiamas ir mylimas mokinių bei kolegų, visų, su kuriais teko bendrauti šiam neramiam ir viskuo besidominčiam žmogui. Baku periodas daug davė V. Krėvei kaip rašytojui, kuris savo surinktą turtingą medžiagą panaudojo kūriniuose „Rytų pasakos“, „Azerstano šalis“ ir kt.

Konferencijai buvo parengta leidinių paroda „Literatūros tiltai“.

Konferencijos organizatoriai: LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos azerbaidžaniečių bendrija, Tautinių bendrijų namai.

 

 

 

 

 

 

 

 

Spalio  25  d. Tautinių bendrijų namuose organizuotas vakaras, skirtas lietuvių literatūros klasiko  poeto Maironio 150 –osioms gimimo metinėms.  Vakare dalyvavo įvairių tautinių bendrijų atstovai.   Susirinkusieji  išklausė pranešimo apie poeto gyvenimą ir kūrybą. Didelio susidomėjimo sulaukė pasakojimas apie  Maironio sąsajas su kitomis šalimis ir kitų tautų žmonėmis -  studijos Kijevo universiteto istorijos ir filologijos fakultete, mokslų tąsa Peterburgo dvasinėje akademijoje. Maironis 1894-1909 m. dirbo  Peterburgo dvasinės akademijos profesoriumi. Visur, kur likimas nublokšdavo poetą, jis giliai domėdavosi tos tautos kultūra, žmonių gyvenimu,  tradicijomis, stengėsi suprasti     dvasinį   pasaulį. Vakare tautinių bendruomenių atstovai - ukrainietė Jelena, rusė Svetlana, baltarusė Liucija ir kiti deklamavo poeto  eilėraščių. Visi susirinkusieji, akompanuojant pianistei Marijai, dainavo „Lietuva brangi“, „Kur bėga Šešupė“. Vakarą vainikavo pianistės Marijos sukurtas ir paskambintas romansas poeto Maironio žodžiais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spalio 23 d. gruzinų svetainėje Vilniuje Tautinių bendrijų namų ir sostinės Tomo Zano bibliotekos darbuotojai susitiko su Lietuvos gruzinų bendruomenės atstovais.

Renginyje šios Pietų Kaukazo tautos žmonės, kurių jau antroji karta gyvena Lietuvoje, pasakojo apie savo gyvenimą mūsų šalyje, integravimąsi į visuomenę, lietuvių kalbos mokymąsi, dviejų tautų tradicijas, papročius ir kt. Pokalbio pertraukų metu skambėjo Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivės altistės Monikos Kiknadzės ir muzikanto Tomo Dobrovolskio atliekamos melodijos.

Šis renginys – vienas iš projekto, kurį bendrai vykdo Tautinių bendrijų namai ir Tomo Zano biblioteka. Jo tikslas – propaguoti Lietuvoje gyvenančių tautų istoriją, kultūrą, tradicijas, papročius, skatinti toleranciją, mažinti atskirtį, stiprinti kultūros įstaigų ir tautinių bendrijų bendradarbiavimą. Jau įvyko susitikimai su rusų ir baltarusių bendruomenių atstovais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spalio 18 d. Tautinių bendrijų namuose lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo narys Petras Auštrevičius. Svečias domėjosi šalies tautinių bendrijų nevyriausybinių organizacijų veikla, apžiūrėjo Tautinių bendrijų namų Renginių salę.   

 

 

 

 

 

Spalio 17 d. Tautinių bendrijų namų Svetainėje įvyko vakaras – koncertas „Virš miesto sukasi geltoni lapai“. Vakaro dalyviams buvo eksponuojami Editos Ignatjevienės sukurti papuošalai, Svetlanos Belovos minkšti žaislai, Natalijos Babelčius skarelės, šalikėliai ir karoliai. Koncertavo ansamblis „Dainuojančios širdys“, poezijos ir romansų klubas „Elena“, bardas Leonid Majorov, solistė Liucija Panavienė, kuriai akomponavo Nina Šavrova (fortepionas) ir Marija Čirkova (fleita). Žiūrovai šiltais aplodismentais palydėjo Natalijos Babelčius atliekamus šiuolaikinius romansus. Pirmą kartą Tautinių bendrijų namuose dainavo Eugenija Grobova ir Liudmila Petrova, kurioms akomponavo Lija Neugasimova. Vakarą vedė Regina Kanajeva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spalio 16 d. Lietuvos rusų dramos teatre surengtas tradicinis renginys – šventinis koncertas “Lietuvos talentai Vilniaus scenoje”. Koncertas skirtas Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metams pažymėti. Scenoje savo talentus demonstravo įvairaus amžiaus ir įvairių Lietuvoje gyvenančių tautybių atlikėjai: Vilniaus vaikų darželio/mokyklos „Vaivorykštė“ kolektyvas, Vilniaus Mokytojų namų klubo „Svetoč“ ansamblis, baleto studijos Gracija“ šokėjos, klasikinės muzikos vokalinis ansamblis „Harmonija“, šokio teatras ANDREDANCE, Vilniaus „Ateities“ vidurinės mokyklos vokalinis liaudies dainos ansamblis „Aušrelė“, ansamblis „Kalinka“, šokio teatro „Fantazija“ kolektyvas, savaitraščio „OBZOR“ vokalinis-instrumentinis ansamblis, liaudies muzikos kapela „Vacio armonikėlė“ iš Trakų Vokės, ansamblis „Grok, bajane“. Savo eilėraščius skaitė Greta Fedorčenko, Liudmila Chorošilova, Michailas Boženkinas. Žiūrovai šiltai priėmė jaunųjų solistų - Vilniaus „Ateities“ vidurinės mokyklos moksleivės Anželikos Rubinos bei Naujosios Vilnios muzikos mokyklos auklėtinio Germano Salnikovas atliekamas dainas ir vyresnio amžiaus solisčių Gretos Fedorčenko ir Jelizavietos Orlovos bei pianistės Lidijos Koroliovos atliekamus muzikinius kūrinius. Koncertą vedė Galina Kuzmina ir Boris Šesternikov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinklalapyje patalpintas naujas laikraščio "Lietuvos totoriai" numeris. Malonaus skaitymo. Daugiau>>>

 

 

Spalio 12 d. Šokio teatre įvyko Rytų Lietuvos moksleivių meno saviraiškos šventė „Rytų Lietuvos žiedas-12“. Tai tradicinė, jau ketvirtoji  šventė, kurią organizavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos švietimo draugijos „Rytas“. Šventėje dalyvavo vaikų ir jaunimo kolektyvai iš Trakų, Šalčininkų, Švenčionių, Nemenčinės, Visagino, Ukmergės, Pabradės, Ignalinos, Vilniaus. Koncertinė programa atspindėjo įvairiatautę šio Lietuvos regiono kultūrą.

Renginio dalyvius sveikino Lietuvos Respublikos kultūros viceministras Stanislav Vidtmann ir Lietuvos švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas Algimantas Masaitis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spalio 11 d. Tautinių bendrijų namuose įvyko susitikimas su dailininke Livija. „Mano vaikystė bei jaunystė prabėgo Vilniuje. Būtent tuo metu ir pajutau stiprų potraukį menui. Pirmoji draugystė su teptuku užsimezgė dailės būrelyje, vėliau tvirtėjo dailės mokykloje. Čia tapybos paslaptis man padėjo atskleisti  mokytojai: Miliūnas, Algimantas Švėgžda, Rožinskaitė, Igoris Piekuras, Arvydas Šaltenis ir kt.“, - pasakojo menininkė.  Autorė domisi ir menine fotografija. Įvairių tautų gyvenimo vaizdai atsispindi išleistame fotografijų albume. Savo prisiminimais apie autorę dalijosi klasės draugai, dailininkai, įvairių tautinių  bendrijų atstovai.

TBN Svetainėje eksponuojama dailininkės Livijos paroda, kuri veiks iki 2012 m. spalio 31 d. 

 

 

 

 

 

 

 

Spalio 11 d. Tautinių bendrijų namuose svečiavosi Vilniaus Tarptautinės moterų asociacijos (vadovė ponia Barbara Little) narės. Jos kartu su Vilniaus romų moterimis, projekto Advocasy Project Peace Fellow dalyvėmis, rengė rankdarbius labdaringai Kalėdinei mugei Vilniuje. Projekto metu su romų moterimis dirbo Elise Filo, konsultantė iš JAV, Ana Rozanova ir Jūratė Vosylienė.

Kalėdinę mugę jau dešimtą kartą organizuoja Vilniaus Tarptautinė moterų asociacija, vienijanti Lietuvoje reziduojančių užsienio ambasadorių bei verslininkų žmonas bei lietuves moteris. Šiais metais Kalėdinė labdaros mugė įvyks 2012 m. gruodžio 1 d. Vilniaus Rotušėje.

 

 

 

 

 

Spalio 6 d. Tautinių bendrijų namuose asociacija „Lietuvos rusų susirinkimas“ organizavo literatūrinį muzikinį vakarą, skirtą iškilių rusų kūrėjų - Igorio Severianino, Marinos Cvetajevos, Dmitrijaus Kedrino, Rimos Kazakovos jubiliejinėms datoms paminėti. Vakarą vedė asociacijos „Lietuvos rusų susirinkimas“  prezidiumo narė Liudmila Riabenko. Pranešimus skaitė Vilniaus edukologijos universiteto rusų filologijos ir tarpkultūrinės komunikacijos katedros docentė Jelena Belova, humanitarinių mokslų daktarė Jelena Bachmetjeva, Vilniaus universiteto rusų filologijos katedros profesorė Eleonora Safronova. Vakaro dalyviams dainavo Vilniaus Žvėryno gimnazijos moksleiviai Kristina ir Simonas, bei Kauno A.Puškino gimnazijos mokytoja Marina Soboleva.

Vakaro metu buvo pristatyta dr. Elenos Suodienės knyga „Poema apie Mariną Cvetajevą“. Renginio dalyviai šiltais plojimais sutiko autorės skaitomas atskiras poemos dalis ir, apdovanodami ją gėlių puokštėmis, linkėjo naujų kūrybinių laimėjimų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spalio 5 d. Tautinių bendrijų namuose vyko praktiniai mokymai Lietuvos romų nevyriausybinių organizacijų lyderiams. Mokymuose dalyvavo organizacijų vadovai iš Vilniaus , Eišiškių, Panevėžio, Šiaulių ir t.t. Mokymai surengti įgyvendinant  projektą „C.A.F.E.: Keisk požiūrį - siek lygybės". Projektą įgyvendina Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.  Projektas vykdomas pagal Europos Bendrijos bendrojo užimtumo ir socialinio solidarumo programą PROGRESS (2007-2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spalio 2 d. Vilniaus Mokytojų namų didžiojoje salėje Rusų romanso mylėtojų Lietuvoje draugija „Melos“ surengė Valentinos Kaliničevos kūrybos vakarą „Aš jus myliu, aš galvoju apie Jus...“. Vakare dalyvavo vokalinės studijos „Harmonija“ (vadovė (L.Malceva), ansamblio „Grok, bajane“ (vadovai Zinaida ir Michailas Boženkinai) ansamblio „Draugystė“ (vadovė I.Kozlova) kolektyvai, smuikininkė Ala Lioznaja, dainininkai Igoris Abetkovskis, Valerij Oparin, Aleksandr Ožog-Gunia, Vladimiras Zegulinas. Vakarą vedė Jelena Bachmetjeva.

 

 

 

 

 

 

Rugsėjo 27 d. Tautinių bendrijų namuose surengti tautinių mažumų organizacijų lyderių ir atstovų mokymai – seminaras  „Projektų rengimas: nuo idėjos iki įgyvendinimo“. Mokymuose dalyvavo 15 šalies tautinių bendrijų organizacijų lyderiai iš Vilniaus, Klaipėdos, Alytaus, Radviliškio, Panevėžio, Marijampolės. Mokomąjį seminarą įžanginiu žodžiu pradėjo LR kultūros viceministras Stanislav Vidtmann. Mokymus vedė Aistė Černiauskaitė, nevyriausybinių organizacijų konsultantė. Informaciją apie galimybes gauti paramą iš LR Kultūros ministerijos pagal programą „Tautinių mažumų integracija į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą“ pateikė Rasa Paliukienė, LR kultūros ministerijos tautinių mažumų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė. Mokymų metu dalyviai dalijosi visuomeninio darbo patirtimi, susipažino su Tautinių bendrijų namų veikla.

 

 

 

 

 

 

 

Rugsėjo 25 d. Vilniaus mokytojų namų Svetainėje buvo sveikinami klubo "Svetoč" nariai, pažymintys jubiliejinius gimtadienius - klubo pirmininkė Greta Fedorčenko ir Leonidas Majorovas. Jubiliatus sveikino Mokytojų namų direktorė Zita Žepnickienė, Vilniaus savivaldybės Tarybos narys Gediminas Rudžionis, Tautinių bendrijų namų direktorė Alvida Gedaminskienė, gausus tautinių bendrijų organizacijų atstovų būrys. Šventės dalyviams koncertavo G.Fedorčenko ir L.Majorovas, Vilniaus tautinių bendrijų meno saviveiklos kolektyvai.

 

 

 

 

 

Rugsėjo 19 d. Tautinių bendrijų namuose įvyko koncertas „Dažnučių festivalis“. Skambėjo dažnutės (rus. – častuški), kurias atliko ansamblis „Dainuojančios širdys“, Vera Rus, Galina Petrova, Lina Pčiolina, Leonid Majorov. Dažnutės – liaudiško folkloro dalis. Jos sutinkamos įvairių tautų folklore. Trumpos dainelės turi savo ritmą, motyvą, jos kupinos jumoro ir ironijos. Koncerte skambėjo dažnutės rusų ir baltarusių kalbomis. Žiūrovai šiltai priėmė poetų Valerij Srybnyj ir Margaritos Savčiuk jumoristines eiles. Koncertą vedė jo iniciatorė Regina Kanajeva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rugsėjo 15 d. Tautinių bendrijų namuose tarptautinės konferencijos “Šiaurės Atėnai – kultūrų dialogas tarp Rytų ir Vakarų” dalyviams bei miesto visuomenei buvo surengtas koncertas. Didelio koncerto žiūrovų dėmesio susilaukė folkloro grupės „Vietah“, vadovas Viačeslav Kalatsei, (Baltarusija) atliekamos senosios baltarusių dainos ir šokiai. Koncerte dalyvavo  vokiečių bendruomenės ansamblis „Kumpel“, vadovė D. Zabulienė.

 

 

 

 

Rugsėjo 14 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko tarptautinė konferencija “Šiaurės Atėnai – kultūrų dialogas tarp Rytų ir Vakarų”. Tai tęstinis Graikų bendruomenės Lietuvoje "Pontos" projektas.

Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė mokslininkai iš Baltarusijos, Lietuvos, Ukrainos, Graikijos, šalies tautinių bendrijų atstovai. Konfrenecijos dalyvius sveikino LR Seimo tarpparlamentinių ryšių su Graikijos Respublika grupės pirmininkas, Seimo narys dr. Gediminas Navaitis, Ukrainos ambasadorius Lietuvoje Valerijus Žovtenko.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rugsėjo 14 d. sostinės V.Kudirkos aikštėje įvyko Tautų mugės ir  Gdansko kultūros dienų Vilniuje oficialus atidarymas, kuriame dalyvavo ir kalbėjo Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas, Gdansko mero pavaduotojas Maciej Lisicki, LR užsienio reikalų viceministras Evaldas Ignatavičius, Lenkijos ambasadorius Lietuvoje Janusz Skolimowski.

 

 

Tautų mugės renginiuose koncertavo žydų, lenkų, vokiečių karaimų, totorių, rusų, lietuvių meno saviveiklos kolektyvai. 

 

 

 

 

Rugsėjo 11 d. Tautinių bendrijų namuose įvyko susitikimas su Baltarusijos religijos ir tautybių įgaliotinio aparato tautybių ir teisės skyriaus viršininku Aleksandru Sosnovičiumi. Susitikime dalyvavo Baltarusijos ambasados Lietuvoje patarėja Irina Zubko, Baltarusijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Vitalija Kolesnikova, Lietuvos gudų visuomeninių organizacijų susivienijimo prezidentas Roman Voinicki, tautinių bendrijų namų direktorė Alvida Gedaminskienė. Buvo aptarti būsimo Baltarusijos konsultacinės tarpetninės tarybos narių ir meno saviveiklos kolektyvų susitikimo su Lietuvos tautinių bendrijų atstovais organizaciniai klausimai. Baltarusijos konsultacinė tarpetninė taryba veikia prie Baltarusijos religijos ir tautybių įgaliotinio. Šioje taryboje dirba dvidešimt penkių Baltarusijoje gyvenančių tautinių bendrijų atstovai. Planuojama, kad 2012 m. lapkričio 9-11 d. į Lietuvą atvyks Baltarusijos konsultacinės tarpetninės tarybos delegacija, atstovaujanti 15 Baltarusijos tautinių bendrijų. Lapkričio 10 d. numatomas svečių susitikimas su mūsų šalies tautinių bendrijų atstovais ir bendras meno kolektyvų koncertas Tautinių bendrijų namuose.

 

 

 

 

 

 

 

Rugsėjo 11 d. klubo „Rusiškos vakarotuvės“ nariai Tautinių bendrijų namų svetainėje prisiminė legendinę  dainininkę Anną German. Klubo  vadovė Elvira Pozdniaja  pasakojimą pradėjo apie neseniai rodytą Rusijos ir Ukrainos kino kūrėjų daugiaserijinį filmą „Anna German. Baltojo angelo paslaptis". E. Pozdniaja  pasakojo apie artistės gyvenimą, kuris buvo pilnas įvairių iššūkių. Ją vadino „Baltuoju lenkiškos estrados angelu“. Klausytojai ją dievino. Jos dainomis žavėjosi popiežius Jonas Paulius II. Fonogramas Anna įrašydavo iš pirmo karto, o koncertuodavo visuomet dainuodama „gyvai“. Susirinkusieji klausėsi Annos German dainų įrašų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kviečiame susipažinti su Vilniaus žydų viešosios bibliotekos tinklaraščiu http://vilnius-jewish-public-library.com/ , kuris funkcionuoja nuo bibliotekos atidarymo pradžios.

Čia įkelta informacija apie bibliotekos darbo laiką, rubrikoje “Apie biblioteką” pateikta informacija apie šios įstaigos darbuotojus, pirmojo pusmečio veiklos ataskaita (lietuvių ir anglų kalbomis), “Įvykių kronikoje” supažindiname su bibliotekoje vykusiais renginiais, informuojame apie žymių mus aplankiusių žmonių vizitus, rubrikoje “Bibliotekos fondas” patalpinti knygų sąrašai pagal universaliąją dešimtainę klasifikaciją (netrukus bus įkeltas visų bibliotekoje esančių sutvarkytų knygų sąrašas, parengtas abėcėliniu principu). Yra atskiros rubrikos, skirtos bibliotekos iniciatoriui W. Brent, biblioteką paveikslais parėmusiam Innos ir Maiklo Rogatchi fondui, kt.

Tinklaraščio informacija kasdien atnaujinama. Šiuo metu paraleliai rengiamas visos informacijos vertimas į anglų kalbą.

 

 

 

Rugsėjo 7 d. Vilniaus lenkų kultūros namuose (Naugarduko g. 76) atidaryta Vilniaus tautinių bendrijų dailininkų kūrybos paroda. Parodoje eksponuojami Lietuvos armėnų, baltarusių, lenkų, rusų, ukrainiečių, žydų dailininkų darbai. Parodos organizatoriai: Lenkų dailininkų kūrybinė sąjunga „Elipsa”, Vilniaus lenkų kultūros namai, Tautinių bendrijų namai.

Paroda veiks iki 2012 m. rugsėjo 30 d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rugsėjo 5 d. Tautinių   bendrijų   namuose  įvyko susitikimas su meno kūrėja Jelena Klunker-Stepe. Susitikimą pradėjęs Vokiečių bendruomenės pirmininkas Ervinas Peteraitis, pabrėžė, kad buvo maloniai nustebintas kuomet sužinojo apie Lietuvos vokietę, kuri gyvena bei kuria Pabradėje ir nori aktyviai bendradarbiauti su vokiečių bendruomene. „Džiugu, kad bendradarbiavimas prasideda nuo gražios parodos. Reiškia mūsų bendruomenė pasipildo dar vienu kūrybingu nariu“, - kalbėjo E.Peteraitis. Susitikimo metu Jelena papasakojo sudėtingą savo giminės gyvenimo istoriją, atsakė į  renginio dalyvių klausimus. Susitikime dalyvavo vokiečių bendruomenės nariai, svečiai iš Kauno – Kauno vokiečių bendrijos pirmininkė M. Maslauskaitė, įvairių tautinių bendrijų atstovai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rugsėjo 4 d. Vilniaus Mokytojų namų didžiojoje salėje įvyko Ninos Šesternikovos kūrybos vakaras „Dėkoju, Tau“. Vakaro metu savo kūrybos eiles skaitė Nina Šesternikova, koncertavo tautinių bendrijų meno kolektyvai iš Vilniaus ir Visagino. Vakaro dalyviams buvo pristatyta N.Šesternikovos fotografijų paroda „Rudens melodijos“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rugpjūčio 29 d. Tautinių bendrijų namuose rinkosi dainininko, Lietuvos nusipelniusio artisto, Leonido Muraškos (1924-2009) kūrybos gerbėjai. Jie klausėsi koncerto „Jums skiriu savo dainą...“, kuriame skambėjo L.Muraškos atliekamų kūrinių audio įrašai. Koncerto klausytojai plojimais išreiškė savo susižavėjimą L.Muraškos atliekamiems vokaliniams kūriniams – kompozitoriaus A.Raudonikio dainai „Tėvynė“ ir kompozitoriaus J.Semeniako dainai „Tėvynė“, Boriso arijai iš M.Musorgskio operos „Borisas Godunovas“. Koncerto dalyviai šiuo renginiu pažymėjo Leonido Muraškos gimtadienį, rugpjūčio 27 d. jam būtų sukakę 88 metai...

Koncerto metu buvo demonstruojamas žurnalistės Tatjanos Duboviec parengtas vienas iš paskutiniųjų interviu su L.Muraška. Ši filmuota medžiaga susirinkusiems priminė aktyvią L.Muraškos visuomeninę veiklą, jis ilgus metus vadovavo Lietuvos baltarusių visuomeninių organizacijų susivienijimui.    

Renginyje dalyvavusi Baltarusijos Respublikos ambasados Lietuvoje patarėja Irina Zubko pabrėžė, L.Muraškos indėlį plėtojant Baltarusijos ir Lietuvos kultūrinius ryšius, akcentavo jo didelį vaidmenį ir autoritetą telkiant baltarusių bendruomenę tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje.

Dainininko našlė Viktorija Muraškienė perdavė Tautinių bendrijų namams audio įrašus su L.Muraškos atliekamais kūriniais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dėmesio! Savo veiklą pradėjo internetinė svetainė www.pazink.org kurioje pristatomos projekto „C.A.F.E.: Keisk požiūrį - siek lygybės naujienos“.

Projektas  skirtas mažinti diskriminaciją, ugdyti toleranciją.

Projektą įgyvendina Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.

Vienas iš projekto partnerių Tautinių bendrijų namai.

Projektą remia Europos Komisija pagal Europos Bendrijos bendrojo užimtumo ir socialinio solidarumo programą PROGRESS (2007-2013). Projektą trukmė - 1 metai, numatant jį užbaigti iki 2012 m. gruodžio mėn.

Projekto veiklas galima suskirstyti į tris grupes. Pirmoji grupė skirta didinti visuomenės informuotumą ir supratimą apie diskriminaciją ir lygias galimybes, antroji - spręsti romų vaikų švietimo problemas, trečioji - rinkti ir kaupti informaciją, atlikti tyrimus, gerinti NVO įgūdžius siekiant lygybės ir įvairovės.

 

 

 

DĖMESIO! Rugsėjo 1–2 d. Lietuvoje vyks tradicinės Europos žydų kultūros dienos, kurias organizuoja Kultūros paveldo departamentas. Tai sudėtinė Europos Tarybos remiamos programos „Žydų kultūros paveldo kelias Europoje“ dalis. Pirmąjį rugsėjo savaitgalį besidomintieji žydų kultūra žmonės 27 Europos šalyse kviečiami į parodas, koncertus, seminarus.

Šiemet bus iš arčiau pristatyta žydų kasdieninio gyvenimo kultūra: tradicijos, amatai, humoro ypatumai

 

 

 

 

Rugpjūčio 24 d. Tautinių bendrijų namuose paminėtos Ukrainos Nepriklausomybės 21-osios metinės. Minėjimą pradėjusi Natalija Šertvytienė, Vilniaus ukrainiečių bendrijos pirmininkė, pasveikino susirinkusius valstybinės Ukrainos šventės proga.

N.Šertvytienė pristatė renginio dalyviams artistus iš Ukrainos - styginį kvartetą COLLEGIUM. Kvartetas susikūrė 2003 m. Kvartete groja Ukrainos P.Čaikovskio muzikos akademijos auklėtiniai: Maksim Grinčenko - I smuikas, Tarasas Jaropud – II smuikas, Igor Zavgorodnyj – altas, Jurij Pogoreckij – violončelė. Muzikantai - daugelio įvairių tarptautinių konkursų laureatai ir diplomantai. Koncerte skambėjo rusų, ukrainiečių, vengrų ir kitų tautų kompozitorių populiarios klasikinės muzikos melodijos.  

Renginyje dalyvavo ir susirinkusius bei artistus sveikino Nepaprastasis ir įgaliotasis Ukrainos ambasadorius Lietuvoje Valerij Žovtenko.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rugpjūčio 24 d. Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmuose tautinių bendrijų atstovai susitiko su Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos ir Vilniaus Naujamiesčio bendruomenės nariais. Susitikimo tikslas – išsamiau supažindinti šalies visuomenę su įvairių tautų, gyvenančių Lietuvoje, kultūra, papročiais, tradicijomis, skatinti ir vystyti skirtingų tautų dialogą ugdant tarpusavio supratimą bei toleranciją.

Susitikimą pradėjo ir vedė Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos prezidentė Grasilda Makaravičienė. Renginio organizatorius ir dalyvius sveikino Romas Adomavičius, Vilniaus miesto mero pavaduotojas,  Jūratė Paulionienė, Vilniaus miesto Naujamiesčio seniūnijos seniūnė, Simen Vihard-Zeltinis, Vokietijos paramos ir labdaros fondo prezidentė. Apie tolesnius planus, apjungiant Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos ir Tautinių bendrijų namų siekius supažindinant šalies visuomenę su daugiakultūre valstybės sankloda, kalbėjo A.Gedaminskienė, Tautinių bendrijų namų direktorė.

Renginio dalyvius sveikino ir savo tautines bendruomenes pristatė: dr.doc.A.Jakubauskas, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas, K.Sakalauskienė, Lietuvos armėnų sąjungos narė, V.Charitonov, asociacijos „Ruskij dom“ pirmininkas, E.M.Peteraitis, vokiečių bendruomenės pirmininkas, V.Jemeljanovas, Lietuvos rusų bendruomenės atstovas. Renginio dalyviams koncertavo Lietuvos karaimų folkloro ansamblis „Birlik“, Kauno armėnų bendruomenės ansamblis, Vilniaus vokiečių bendruomenės choras, Grigiškių kultūros centro ansamblis „Šaltinėlis“, Lietuvos moldavų bendruomenės atstovas dainininkas S.Moldavan. Koncerte dainavo Lietuvos liaudies artistė, Nacionalinės premijos laureatė, profesorė Irena Milkevičiūtė.

Pasibaigus renginiui vyko tautinių bendrijų nacionalinių patiekalų degustacija.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĖMESIO! Tautinių   bendrijų   namuose  veikia  dailininkės Jelenos Klunker-Stepės tapybos darbų paroda. Joje eksponuojama keliolika paveikslų, kuriuose vaizduojami peizažai, portretai, gėlės. Teptuko pagalba autorė siekia atskleisti žmonių vidinį pasaulį, parodyti gamtos grožį.

J. Klunker-Stepė gimė Pabradėje, Švenčionių rajone. „Vaikystėje aš drožiau iš medžio ir lipdžiau iš plastilino,  molio. Pirmoji mano mokytoja buvo senelė, kuri šio meno išmoko taip pat ankstyvoje vaikystėje iš savo pusbrolio, stebėdama jo darbą, įrankių gaminimą. Pusbrolis vėliau tapo skulptoriumi, dirbo su marmuru“, - prisimena savo pirmuosius bandymus kurti Jelena.

Jos pirmieji darbai buvo švilpukai, žmonių figūrėlės, iš pušų šakų – įvairios dekoratyvinės kompozicijos. „Piešti pradėjau savo mokytojavimo metais: su vaikais leidome sienlaikraščius, iš plastilino lipdėme įvairius pasakų personažus“, - teigia J. Klunker-Stepė. Baigusi vidurinę mokyklą, Jelena mokėsi Minsko užsienio kalbų institute. Vėliau kūryba Jeleną atvedė į Maskvos Liaudies dailės universitetą, kur studijavo tapybą ir grafiką.

Yra surengusi keletą personalinių parodų. Dalyvauja Švenčionių rajono tautinių bendrijų veikloje.

Paroda veiks iki 2012 m. rugsėjo 21 d.  

 

 

 

 

Rugpjūčio 22 d.  Tautinių bendrijų namuose koncerto „Besibaigiančios vasaros dovanos“ klausėsi  įvairių tautinių bendrijų atstovai. Renginį vedė VšĮ „Gyvenimo melodija“ vadovė Regina Kanajeva, kuri prisiminė nuostabias vasaros dienas, jog vasara eina į pabaigą, o dar kiek daug reikia svarbių darbų atlikti, kiek dar svajonių neįgyvendintų. Padeklamavo savo kūrybos eilėraštį apie gėles, meilę, gyvenimą. Rusų, čigonų romansus, dainas iš kino filmų, arijas iš įvairių operų, įvairių tautų liaudies dainas atliko Natalija Babelčius, Jonas Bukėnas, Viola Ostina, Saulius Vasiliauskas, Darius Kairys. Įvairių kompozitorių kūrinius, rumunų, čigonų liaudies melodijas griežė smuikininkai Liutauras Mališauskas ir Borisas Kirzneris. Atlikėjams akompanavo Lija Neugasimova. Svečias iš Vašingtono Jakovas Pilianskis akordeonu grojo pokario valsus. Vakare savo kūrybos ir kitų autorių eiles skaitė Marija Pozlevič, Antanina Burlakova.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rugpjūčio 20 d. Tautinių bendrijų namų Valstybinės kalbos mokymo centre prasidėjo lietuvių kalbos kursai. Kitakalbiai mokosi pagal programą, skirtą įgyti I ir II  valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją -  taisyklingai vartoti valstybinę kalbą, bendrauti ja įvairiose institucijose, gauti ir teikti informaciją, reikšti nuomonę, kurti tekstus, suprasti skaitomą tekstą, atlikti skaitymo, klausymo, rašymo, kalbėjimo užduotis, įforminti dokumentus, rašyti  dalykinius ir asmeninius laiškus ir kt.

 

Vykdant projektą Advocasy Project Peace Fellow mokosi siuvinėti Vilniaus romų moterys. Su romų moterimis dirba Elise Filo, konsultantė iš JAV, Ana Rozanova ir Jūratė Vosylienė.

 

 

 

 

 

Rugpjūčio 14 d. Tautinių bendrijų namuose susirinkę tautinių bendrijų atstovai pažymėjo Žolinės šventę. Šis renginys tai vienas iš atvirų renginių ciklo "Prisiliesk" skirtų Lietuvos visuomėnei pristatyti tautinių bendrijų kultūrą, paveldą, papročius. Renginys rengiamas pagal projektą C.A.F.E.: Keisk požiūrį - siek lygybės" remiamą Europos Bendrijos bendrojo užimtumo ir socialinio solidarumo programos PROGRESS.
 
Lietuvos kaime Žolinė buvo svarbiausia vasaros pabaigos ir rudens pradžios šventė. Tai - pabaigtuvių, padėkos už visas vasaros gėrybes, derliaus paaukojimo ir pašventinimo šventė. Senovėje ji buvo skirta padėkoti Žemei gimdytojai ir atiduoti jai užaugusio ir subrendusio derliaus aukas. Priėmus krikščionybę, šios deivės gimdytojos vieton stojo Motina-Mergelė Marija. Senovės Latvijoje ši Marijos diena buvo vadinama Didžiosios Maros, arba Motinos diena. Graikai šią dieną pažymi Panagija Sumela šventę.

„Lietuvoje gyvuoja paprotys per Žolinę giminėms susitikti, paviešėti. Būta pareigos bendruomenės šventėje dalyvauti, nes, pasak senolių, nedalyvavimas gali užtraukti negandas. Džiugu, kad įvairių tautų, gyvenančių Lietuvoje, atstovai susirinko kartu pažymėti šią šventę, papasakoti apie jos tradicijas savo tautoje. Daugiau žinodami apie skirtingų tautų papročius, tradicijas mes galėsime geriau suprasti vienas kitą, būsime pakantesni ir tolerantiškesni vienas kitam – sakė Tautinių bendrijų namų direktorė A.Gedaminskienė.

Renginio dalyviams koncertavo šokių teatro AndreDance kolektyvas ir Lietuvos baltarusių bendruomenės atstovė, Vilniaus P.Skorinos mokyklos mokytoja Valentina Kovalčiuk. Graikų bendruomenės Lietuvoje „Pontos“ pirmininkas G.Macukatov pristatė iliustracinę parodą, skirtą Panagijai Sumela.

Renginio dalyviai vaišinosi įvairių tautų patiekalais, kurie patiekiami būtent Žolinės stalui. Buvo skanaujamas bulgariškas svogūnų pyragas, moldaviški patiekalai iš kukurūzų ir moldaviškas medus, naujo derliaus Lietuvoje vaisiai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rugpjūčio 9 d. Tautinių bendrijų namų svetainėje įvyko susitikimas su jaunaisiais menininkais iš Moldovos. Moldovos muzikos, teatro ir vaizduojamojo meno akademijos auklėtiniai John Donica, Julija Puike ir Natalija Šaufert supažindino susitikimo dalyvius su savo kūryba, pasidalijo ateities planais. Pradėdama susitikimą, Lietuvos rumunų kultūros bendrijos „Dačija“ pirmininkė Lučija Bartkienė pabrėžė, kad tai pirmasis viešas šių jaunų Moldovos menininkų kūrybos pristatymas visuomenei. J.Donica, N.Šaufert ir J.Puike – įžymių Moldovos menininkų M.Kistruga, V.Druk ir N.Pogoža auklėtiniai.

Buvo demonstruojami J.Puike ir N.Šaufert diplominiai darbai. Filmas „Joana“, režisierė J.Puike, operatorius J.Donica sukurtas pagal moldavų rašytojo L.Rebrianu romaną „Adomas ir Ieva“, pasakoja meilės istoriją. N.Šaufert pristatė savo diplominį darbą – filmą „Ana“. Scenarijų filmui sukūrė Natalija, ji ir filmo, pasakojančio jaunos Moldovos  kaimo gyventojos tragišką istoriją, režisierė.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rugpjūčio 7 d. Tautinių bendrijų namuose parengta ir pradėta eksponuoti John Donica, fotomenininko iš Moldovos, pirmoji personalinė fotografijų paroda. Parodoje eksponuojami du nuotraukų ciklai. Pirmasis - „Moldovos kaimo gyvenimas“ atspindi paprastų Moldovos kaimo valstiečių gyvenimo atmosferą ir ypatingą Moldovos kaimo peizažo grožį. Antrajasis -  „Fine Art Nude“ – iliustruoja jaunojo menininko nuostatą, kad  „Fotografija – būdas materializuoti emocijas ir jausmus“. Paroda veiks iki rugpjūčio 22 d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rugpjūčio 2 d. paminėta tarptautinė romų holokausto aukų atminimo diena. Minėjimą surengė Romų visuomenės centras ir Čigonų bendrija "Čigonų laužas". Dalyvaujant romų bendrijos ir kitų šalies tautinių bendrijų atstovams buvo padėtos gėlės ir uždegtos žvakės Panerių memoriale, o vakare paleisti vainikai į Nerį iš Vilniaus I-ojo Valakumpių paplūdimio. Rugpjūčio 4 d. (šeštadienį) 18 val. buvo aukojamos mišios Visų Šventųjų bažnyčioje.    

Tarptautinė romų holokausto aukų atminimo diena Lietuvoje minima nuo 2008 metų. Dar 2010 m. Lietuvos čigonų bendrija “Čigonų laužas” kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimą siūlydama kasmet pažymėti  čigonų holokaustą, tirti Lietuvos čigonų likimą, paženklinti buvusias Lietuvos taborų vietas.

2012 m. vasario 14 d., Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba siūlė pripažinti Vokietijos okupacijos metais Lietuvoje nacių vykdytą čigonų/romų holokaustą ir buvusias čigonų/romų naikinimo vietas pažymėti memorialinėmis lentomis. Išsamesnę informaciją apie romų holokaustą galite rasti internete:  http://en.wikipedia.org/wiki/Porajmos

 

 

 

Rugpjūčio 2 d. Vilniaus žydų viešojoje bibliotekoje vyravo šventiška nuotaika – čia visuomenei buvo pristatyta didelė knygų iš JAV kolekcija, padovanota šiai bibliotekai.

Kolekciją sudaro 840 įvairių mokslo sričių, grožinės literatūros leidinių.

Knygų dovanotojai dr. Paul ir Judith Berg sakė, kad jie džiaugiasi, nes jų dovanotos knygos bus prasmingai panaudojamos, skaitomos.

Kaip pažymėjo JAV Jidiš centro Plėtros direktorė Maxine J. Stein, knygos turi savo likimus. Jos gali kažkur gulėti nenaudojamos ir užmirštos. Tuo tarpu kitur jos gali būti labai reikalingos ir skaitomos. Jidiš centras renka išbarstytas knygas ir suteikia joms naują gyvenimą, siunčia jas į tolimiausius pasaulio kraštus.

Anne E. Derse, JAV ambasadorė Lietuvoje, kalbėjo apie tai, kad įvairios kultūros praturtina žmones, padeda geriau suprasti vieni kitus, ugdo toleranciją, humaniškumą.

Vilniaus žydų viešosios bibliotekos vedėja Daiva Kiminaitė, šios bibliotekos iniciatorius Wyman Brent, Lietuvos nacionalinės bibliotekos atstovė Larisa Lempertienė dėkojo knygų kolekcijos dovanotojams, pažymėjo bibliotekos svarbą puoselėjant daugiakultūriškumą ir dvasines vertybes.

Vilniaus žydų viešoji biblioteka atidaryta 2011 . gruodžio 16 d. sostinės centre, šalia Mažojo teatro. Ji yra Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos padalinys. Biblioteka kaupia žydų kultūros, istorijos, mokslo bei meno literatūros ir dokumentų fondą. Ypač daug dėmesio skiriama naujai žydų literatūrai, turinčiai sąsajų su litvakų kultūra ir tradicijomis.

 

 

 

Rugpjūčio 1 d. Tautinių bendrijų namuose įvyko susitikimas su režisiere, „Studijos JU“ vadove Natalija Ju.

„- Mūsų studijoje kuriami dokumentiniai filmai apie ypatingus žmones, kurie ieško savo vietos sparčiai besikeičiančiame pasaulyje. Tai žmonių unikalių ir neįtikėtinų likimų istorijos“, - susitikime kalbėjo Natalija. Ji pasidžiaugė, kad jau baigia kurti fimą apie ilgamečio Lietuvos rusų dramos teatro aktoriaus Vladimiro Jefremovo kūrybą.  

Susitikimo dalyviams  buvo parodytas filmas „Vaikai iš debesų“ (scenarijaus autorė ir režisierė Natalija Ju, operatorius Algimantas Mikulėnas). Šis filmas – tai pasakojimas apie vaikus, išgyvenusius antąjį pasaulinį karą Debiosių kaime (Udmurtijos respublika, Rusija). Šiame Pauralės kaime karo metais buvo įkurti lietuvių vaikų namai. Jau daug metų buvę Debiosių vaikų namų auklėtiniai kasmet gegužės 9 d. renkasi Vilniuje. Šią dieną jie suvažiuoja iš Lietuvos, Rusijos, Izraelio tam, kad dar kartą susitiktų su savo draigais – Debiosių auklėtiniais tradicinėje vietoje – prie jų suolelio buvusiame Jaunimo parke.

Susitikimą organizavo ir vedė muzikinės svetainės „Gyvenimo melodija“ vadovė Regina Kanajeva.

 

 

 

Liepos 30 d. Tautinių bendrijų namuose posėdžiavo literatūrinio susivienijimo LOGOS nariai. Šios organizacijos nariai - poetai ir rašytojai, rašantys Lietuvoje rusų kalba. Jau ketvirtus metus LOGOS nariai tradiciškai, kartą per mėnesį, renkasi Tautinių bendrijų namuose į susirinkimus aptarti savo kūrybinius planus, pristatyti kolegoms savo naujausius kūrinius. LOGOS parengė ir išleido du susivienijimo narių kūrybos rinkinius. Jau ryškėja ir trečiojo rinkinio struktūra. Susirinkimų metu pažymimi ir LOGOS narių gimtadieniai. Šio susitikimo metu nuoširdžiausi sveikinimai ir gėlės buvo skirti Jurijui Ščiuckiui, vienam iš LOGOS steigėjų, Lietuvos rusų dramos teatro aktoriui.  

 

 

DĖMESIO! Skaitytojams pateikiame prozos ir poezijos almanachą „Vingis“, kurį 200 egzempliorių tiražu išleido Aeksejus Kutkinas. Almanache spausdinama 14 Lietuvoje gyvenančių bei lietuvių ir rusų kalba kuriančių autorių kūriniai. Ateityje planuojama plėsti almanacho autorių kolektyvą, kviečiant įvairių tautybių rašytojus ir poetus pateikti kūrinius savo tautos kalba. „- Tai padės integracijai – dvasiniam kultūrų suartėjimui, tolerancijai, tarpusavio supratimui. Kodėl ieškoti skirtumų tarp mūsų? Geriau ieškokime to, kas mus suartina“, - rašo almanacho įžanginiame žodyje Levas Mesengiseris, Tarptautinės rašytojų ir publicistų asociacijos Lietuvos draugijos prezidentas.

 

 

 

Liepos 29 d. Tautinių bendrijų namų Svetainėje įvyko susitikimas su Tarptautinės rašytojų ir publicistų asociacijos prezidentu, Rusijos rašytojų sąjungos valdybos sekretoriumi Maratu Kalandarovu.

2002 m. M. Kalandarovo iniciatyva buvo sukurta Tarptautinės rašytojų ir publicistų asociacija,  jungianti rašytojus ir publicistus, gyvenančius įvairiose pasaulio valstybėse ir kuriančius rusų kalba. Tai pirma ir vienintėlė rusų literatų, gyvenančių užsienyje, asociacija, kurios centras Latvijos sostinėje Rygoje.

M.Kalandarovas papasakojo apie asociacijos veiklą, pasidalijo ateities planais. Jis įteikė Rusijos poezijos akademijos narių korespondentų pažymėjimus Lietuvoje gyvenantiems ir rusų kalba kuriantiems rašytojams – Georgijui Počiujevui, Olgai Riabininai, Nikolajui Gerasimovui.  Rusijos raštijos akademijos narių korespondentų pažymėjimai buvo įteikti Jevgenijui Ujukinui ir Jelenai Bachmetjevai.

Susitikime dalyvavo LR Seimo narė, poetė Dalia Teišerskytė, kuriai buvo įteiktas Tarptautinės rašytojų ir publicistų asociacijos narių pažymėjimas.

Renginyje dalyvavo Tarptautinės rašytojų ir publicistų asociacijos Lietuvos draugijos prezidentas Lev Mesengiser.

Susitikimo dalyviams muzikinį sveikinimą dovanojo Marija Mirovskaja (fortepijonas) ir Arsenijus Ujukinas (obojus).

 

 

 

Liepos 25 d. Tautinių bendrijų namų Renginių salėje įvyko Vladimiro Vysockio atminimo dienos minėjimas. V.Vysockio dainas atliko Channa Vinokur, autorinės  dainos klubo "Kifara" pirmininkė,  klubo nariai Sergej Smirnov ir Aleksandr Beliavskij. Gausiai susirinkusių žiūrovų dėmesio susilaukė jaunieji V.Vysockio dainų  atlikėjai Julija Valaj ir Viktoras Žabrovas. Įdomiu vakaro akcentu tapo Viktoro Dulko atlikta V.Vysockio daina lenkų kalba.

Turiningą atminimo vakaro programą parengė ir renginį vedė Borisas Šesternikovas, V.Vysockio klubo pirmininkas.

 

 

 

Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga išleido A.Jakubausko, G.Sitdykovo, S.Dumino knygą „Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūroje“. Tai antrasis, pataisytas  ir papildytas leidimas. Pirmasis, pasaulį išvydęs 2009 m. leidinys, susilaukė plataus visuomenės dėmesio. Tęsdami darbą autoriai ne tik papildė ir pataisė atskirų herojų biografijas, pateiktas pirmajame knygos leidime, bet ir parengė naujus iškilių Lietuvos totorių, gyvenusių skirtingais istoriniais laikotarpiais, gyvenimo aprašymus.

Knygoje pateikiami 216 žymių Lietuvos totorių, palikusių Lietuvos, Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos ir kitų šalių istorijoje bei kultūroje, gyvenimo aprašymai. Biografinės medžiagos pateikiamos lietuvių ir rusų kalbomis,  išdėstytos abėcėlės tvarka.

 

 

Liepos 24 d. Tautinių bendrijų namų Svetainėje koncertavo Viktoras Pustovojus. V.Pustovojus atlieka V.Vysockio dainas, jis – tarptautinių konkursų, skirtų įžymaus rusų bardo V.Vysockio kūrybai, laureatas.

V.Vysockio eilėraščius ir ištraukas iš jo prozos kūrinių skaitė Vilniaus Znamenskio cerkvės psalmių skaitytojas Piotr Fokin.

 

 

 

 

Gerbiamieji! Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centre (Naugarduko g. 10/2, Vilnius) eksponuojama Vilniuje gimusio žinomo litvakų dailininko Rafaelio Chwoleso (1913-2002) paroda „LEIDŽIAMA IŠVEŽTI”: Rafaelio Chwoleso Vilnius.

R.Chwolesas prieš karą mokėsi dailės pas Marijaną Kuliešą, Aleksandrą Šturmaną, Mošę Leibovskį, aktyviai dalyvavo žydų literatūros ir meno draugijoje „Jung Vilne“ ir Vilniaus žydų dailininkų draugijos veikloje. 1959 m. dailininkas su šeima persikėlė gyventi į Lenkiją, o 1969 m. išvyko į Prancūziją. Paryžius dailininkui tapo miestu, kuriame jis galiausiai įsikūrė. Išvykdamas iš sovietinės Lietuvos į Vakarus Chwolesas išsivežė ir savo darbus. Ant daugelio kūrinių tebėra Lietuvos TSR kultūros ministerijos spaudas: „Leidžiama išvežti į užsienį“.

Drobėse, piešinių eskizuose, keramikoje bei Vilniaus fotografijose. R.Chwoleso įamžinti unikalūs vaizdai šiandien suteikia galimybę pasižvalgyti po senojo Vilniaus atminties vietas.

Paroda atvežama VVGŽM, Lietuvos Respublikos ambasados Prancūzijoje, Prancūzų instituto Lietuvoje pastangomis.

Kviečiame apsilankyti parodoje, kuri veiks iki 2012 m. rugsėjo 21 d. 

 

 

Liepos 21 d. Tautinių bendrijų namuose buvo paminėtos iškilaus Lietuvos baltarusių veikėjo Aleksejaus Aniščiko 100-osios gimimo metinės.

Aleksejus Aniščikas gimė 1912 m. Baltarusijoje. Baigė Poznanės universiteto ekonomikos fakultetą.

Po antrojo pasaulinio karo buvo suimtas ir 15 metų kalėjo sovietiniuose lageriuose.

A. Aniščikas – rašytojas, Baltarusijos rašytojų sąjungos narys, išleidęs daugiau kaip 10 įvairių knygų, tapė paveiklus, puikiai grojo akordeonu. Aktyviai dalyvavo Lietuvos baltarusių bendruomenės veikloje.  

Renginio metu prisiminimais apie A.Aniščiką pasidalino Vilniaus baltarusių politinių kalinių ir tremtinių draugijos pirmininkas Valentinas Stechas, A.Aniščiko našlė Aliona, Vilniaus baltarusių politinių kalinių ir tremtinių draugijos narys Pavel Savčenko, kiti minėjimo dalyviai. Renginio dalyviams koncertavo Dalia Šešelgienė (smuikas) ir Saulė Lapėnaitė (fortepijonas).

 

 

 

 

Liepos 19 d. Tautinių bendrijų namuose įvyko Tautinių mažumų reikalų koordinavimo komisijos posėdis, kuriam pirmininkavo LR Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius. Posėdžio metu buvo aptarta Lietuvos valstybės etnopolitikos situacija, diskutuota apie jos perspektyvas. Posėdyje kalbėjęs Tautinių bendrijų tarybos pirmininkas Mahiras Gamzajevas akcentavo, kad etnopolitikos gairės turi būti grindžiamos pilietiškumu ir lojalumu mūsų valstybei. Jo nuomone, valstybės ir jos piliečių, nepriklausomai nuo jų tautybės, dialogas turėtų vykti nuolat ir geranoriškumo pagrindu.

Posėdyje dalyvavo ir kalbėjo Komisijos nariai: kultūros ministras A.Gelūnas,  užsienio reikalų ministras A.Ažubalis, švietimo ir mokslo ministras G.Steponavičius, vidaus reikalų ministras A.Melianas, socialinės apsaugos ir darbo ministras D.Jankauskas, LR Ministro Pirmininko tarnybos regionų ir tautinių klausimų skyriaus vedėjas G.Landsbergis.

Po Komisijos posėdžio Ministras Pirmininkas A.Kubilius su Vyriausybės nariais apžiūrėjo Tautinių bendrijų namų patalpas, susipažino su Namų veikla, bendravo su tautinių bendrijų atstovais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĖMESIO! Liepos mėnesį Vilniuje savo kūrybą pristato Svetlana Ovinova – įžymi dailininkė iš Sankt Peterburgo (Rusija). Jos darbai eksponuojami Vilniuje: Deimantų muziejuje (iki rugpjūčio 3 d.) ir Rusų kultūros centre (iki liepos 30 d.).

S.Ovinova 2000 m. baigė Sankt Peterburgo menų akademiją. Dirba su akvarele ir aliejumi. Savo darbus eksponuoja ne tik Rusijoje, bet ir Europoje. Jos kūrinių galima rasti daugelyje asmeninių kolekcijų Anglijoje, Rusijoje, Norvegijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Lietuvoje, JAV, Turkijoje ir kitose šalyse.

Didžiąją S.Ovinovos kūrybos dalį sudaro paveikslų ciklai skirtingomis temomis, atlikti skirtingomis technikomis. Dailininkė naudoja ypatingus, itin retai pastaruoju metu naudojamus, tapymo būdus, darbai atliekami realistiškoje manieroje, o ypatingo šarmo jiems suteikia unikalus, virš 50 metų senumo popierius.     

 

 

DĖMESIO! Skaitytojus pasiekė Selimo Chasbijevič ir Slavomiro Močkun knyga “Totoriai Žalgirio mūšyje“, kurią išleido Žalgirio mūšio muziejus Stemborke (Lenkija).

Įžanginį žodį leidiniui parašė Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas dr. Adas Jakubauskas. „Tokios knygos reikėjo jau seniai. Tai pirmoji panašaus pobūdžio rimta publikacija apie totorių dalyvavimą ir jų indėlį į pergalę Žalgirio mūšio lauke“, - rašo A.Jakubauskas. Jo nuomone, „... knyga prisidės prie pilnesnio mūšio eigos ir istorijos suvokimo, bus susidomėta Lenkijos ir Lietuvos totorių istorija, kurie šioje žemėje, jiems tapusia Tėvyne, gyvena jau virš 600 metų“.

Leidinys – tai projekto „Totoriai Žalgirio mūšyje. Istorija – paveldas – šansai“ dalis, išleistas Norvegijos paramos fondo ir Norvegijos biudžeto lėšomis.

 

 

 

 

Liepos 3 d. Tautinių bendrijų namų Svetainėje įvyko koncertas-susitikimas su meno veikėjais Vladimiru ir Natalija Zubickiais (Ukraina).

Nepakartojamo bajanisto, dirigento ir kompozitoriaus Vladimiro Zubickio vardas gerai žinomas ne tik Ukrainoje, bet ir kitose šalyse. Vladimiras – nusipelnęs Ukrainos meno veikėjas, tarptautinių kompozitorių konkursų laureatas. Jo kūrybos spektras labai platus: operos, baletai, simfoninės kantatos, muzikiniai kūriniai ukrainiečių liaudies instrumentų orkestrams, chorams, bajanui... Dažnai koncertuoja kaip dirigentas.  1975 m. tapo tarptautinio bajanistų konkurso „Pasaulio taurė“ (Suomija) nugalėtoju. Nuo 1995 m. kartu su šeima gyvena Lančano mieste Italijoje. Šiame Italijos mieste V.Zubickis jau daugiau kaip dvidešimt metų organizuoja tarptautinį bajanistų-akordeonistų konkursą „Lančano premija“, kuriame dalyvauja per 600 įvairaus amžiaus atlikėjų. Siekdamas populiarinti savo konkursą ir jo nugalėtojus, Vladimiras įvairiuose Europos ir Azijos valstybėse organizuoja išvažiuojamuosius festivalius.

Koncerte Tautinių bendrijų namuose kartu su V.Zubickiu koncertavo ir jo žmona pianistė Natalija. Skambėjo klasikinė muzika, džiazas, ukrainiečių liaudies melodijos.

Nuoširdžiausius padėkos žodžius už puikų, emocingą koncertą visų susirinkusiųjų vardu išsakė Vilniaus ukrainiečių bendrijos pirmininkė Natalija Šertvytienė.

 

 

 

 

 

 

 

Birželio 30 d., šeštadienį, senojoje Lietuvos sostinėje Trakuose šurmuliavo tradicinė totorių šventė mininti pavasario darbų pabaigą – sabantujus.

Tai jau antrus metus Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos rengiama šventė, kurioje dalyvavo Lietuvos totoriai iš Kauno, Klaipėdos, Visagino, Alytaus bei svečiai iš Lenkijos, Baltarusijos, Krymo, Tatarstano.

Šventės dalyviams koncertavo akordeonistas iš Tatarstano Rinatas Valejevas, taip pat Baltarusijos, Lietuvos totorių meno saviveiklos kolektyvai. Buvo galima išbandyti savo jėgas tradicinėse totorių imtynėse Kureš, pasivažinėti totoriška karusele, o taip pat paragauti šimtalapio ar skanaus plovo.

Šventės dalyvius sveikino Kultūros ministro patarėjas Imantas Melianas, Nepriklausomybės akto signataras Nikolajus Medvedevas, LR Seimo narys Algirdas Sysas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birželio 28 d. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje buvo apdovanoti respublikinės vaikų popieriaus karpinių konkursinės parodos laureatai. Parodą organizavo Vilniaus krašto tautodailininkų – meno kūrėjų bendrija (pirmininkė Ramutė Kraujalienė).

Parodos tema – „Traukos taškas“ (Lietuva, jos gamta, paminklai ir įdomiausios vietos; miestas, kaimas, kuriame aš gyvenu ir kurį taip myliu; mano namai – vieta, kurioje gyvena mano šeima: mano kambarys – mano karalystė; įspūdžiai). Parodoje dalyvavo 89 vaikai, eksponuojama 160 darbų.

Parodoje eksponuojami ir 4 Romų visuomenės centro auklėtinių darbai – meniniai karpiniai: Sergejaus Soročinsko "Gyvybės medis", Fatimos Beinoravičiūtės "Žydinti pieva", Tachninos Bagdonavičiūtės - "Ryto giesmės", Samantos Vancevičiūtės "Čigoniukės šokis". Vaikams darbus parodai padėjo parengti tautodailininkė, meno kūrėja Laimutė Fedosejeva.

Tautinių bendrijų namai padėkos raštais apdovanojo parodos dalyvius - Romų visuomenės centro auklėtinius ir jų mokytoją L. Fedosejevą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birželio 27 d. prie paminklo Tarasui Ševčenkai Vilniaus ukrainiečių bendrijos nariai pažymėjo Ukrainos Konstitucijos priėmimo 16-osioms metines. Renginyje dalyvavo ir kalbėjo Ukrainos Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius  Lietuvoje Valerii ZHOVTENKO.
1996 m. birželio 28 d. Ukrainos Aukščiausioji Rada priėmė Ukrainos Konstituciją, kuri įkūnijo nacionalinę idėją ir tapo tautos mentaliteto atspindžiu, įrodė ukrainiečių tautos, kaip politinės ir etninės bendruomenės, potencialą kurti valstybę, taip pat tapo dokumentu Ukrainai įsilieti į Europos ir pasaulio visuomenę.

 

 

 

 

 

Tinklalapyje paskelbtas naujas leidinio "Tautinių bendrijų naujienos" numeris.
Malonaus skaitymo. Daugiau>>>

 

 

Birželio 21 d. Tautinių bendrijų namuose koncertavo Rima Kazėnienė (Kaunas). Dainininkę pristatė G.Deržavino rusų literatūros klubo pirmininkas Galimas Sitdykovas. Jubiliejinio koncerto metu skambėjo rusų ir totorių romansai ir dainos, savo eilėraščius skaitė Valentina Jekaterinečeva, Segejus Triškinas. Dainininkę sveikino Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas Adas Jakubauskas, totorių ansamblio „Alije“ vadovas Alikas Melechas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birželio 21 d. Tautinių bendrijų namuose vyko koncertas „Rugiagėlių vasara“. Renginį vedė VšĮ „Gyvenimo melodija“ vadovė Regina Kanajeva, kuri vakarą pradėjo savo kūrybos eilėraščiu apie rugiagėles. Dainų iš  kino filmų, rusų ir čigonų romansus atliko Natalija Babelčius, pianinu akompanavo Lija Neugasimova. „Natalija studijavo fiziką, mokėsi tapyti, šiandien ji daugelio tarptautinių parodų dalyvė, Tarptautinės batikos gildijos narė ir dainininkė“,- atlikėją pristatė

R. Kanajeva. Vakare taip pat koncertavo svečiai iš užsienio šalių. Viktor Dobloševič iš Vokietijos, pritariant gitarai, atliko savo ir kitų autorių dainų.  Jakovas Pilianskis iš Vašingtono akordeonu grojo pokario valsus, įvairių kompozitorių kūrinius. Savo kūrybos ir kitų poetų eiles skaitė R. Kanajeva, N. Babelčius, Antanina Burlakova ir Avtandil Pukin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birželio 20 d. Tautinių bendrijų namuose įvyko susitikimas su Grundtvig programos Mokymosi partnerystės projekto “Naujos žinios – nauja gyvenimo kokybė” dalyviais iš užsienio. Projekto dalyviai iš Didžiosios Britanijos, Latvijos, Lenkijos, Turkijos domėjosi Tautinių bendrijų tarybos, Tautinių bendrijų namų, Romų visuomenės centro veikla, siekiant padėti tautinių bendrijų atstovams visaverčiai integruotis į mūsų šalies visuomenę. Susitikime informaciją apie Tautinių bendrijų tarybos veiklą pateikė Tarybos pirmininkas Mahiras Gamzajevas, apie Tautinių bendrijų namus pasakojo įstaigos vyr.specialistas Vilius Mikulėnas, su Romų visuomenės centro veikla supažindino Centro darbuotoja Dileta Pečiulytė.

 

 

 

 

 

 

Birželio 16 d. Palangoje įvyko antrasis tarptautinis festivalis “Baltijos aušros”.  Festivalyje dalyvavo per 120 atlikėjų iš įvairių Lietuvos miestų ir Baltarusijos sostinės Minsko. Daugelis, tikriausiai, pirmą kartą išgirdo savitas daugiabalsias dainas, kurias atliko armėnų ansamblis "Hajrenik" (Kaunas), totorių folklorinis ansamblis "Leisan" (Klaipėda), baltarusių ansambliai "Kupalinka" ir "Natiurma" iš Klapėdos, rusų liaudies dainų atlikėjai – ansambliai "Igraj bajan" ir "Zoriuška" iš Vilniaus. Skambėjo eilės apie meilę Lietuvai.  Šokių kolektyvai "Nadežda" (Klaipėda), "AndreDance" ir "Fantazija" iš Vilniaus pavergė žiūrovų širdis savo profesionalumu, nuostabiai atliekamais rusų, totorių, čigonų, gruzinų šokiais.  Žiūrovai šiltai sutiko pirmą kartą festivalyje dalyvavusį  Baltarusijos liaudies dainų ir šokių ansamblį  "Viazanka" iš Minsko. Festivalio organizatoriai - asociacija "New format" (prezidentė Nina Šesternikova), Lietuvos gudų visuomeninių organizacijų susivienijimas (prezidentas Roman Voinickij), Baltarusijos draugija ryšiams su tėvynainiais užsienyje "Radzima" (pirmininkas  Maksim Dubianok). Organizatoria nuoširdžiai dėkoja  visiems festivalio "Baltijos Aušros" dalyviams ir tikisi, jog šis kultūrinis renginys, pristatntis visuomenei daugiakultūrę Lietuvą, taps tradiciniu.  

Informaciją pateikė asociacijos «New format»  prezidentė Nina Šesternikova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birželio 18 d. Tautinių bendrijų namuose vokiečių bendruomenė surengė susitikimą su Vokietijos kariais, kurie birželio mėnesį tvarkė vokiečių karių kapus Vilniuje, Antakalnyje. Susitikimo metu vokiečių bendrijos pirmininkas M.E.Peteraitis papasakojo apie bendruomenės veiklą, svečiai apžiūrėjo bendruomenės patalpas Tautinių bendrijų namuose.

Vokiečių bendrijos iniciatyva kariams buvo surengta ekskursija į Valdovų rūmus.

 

 

 

 

 

 

 

Birželio 14 d. Tautinių bendrijų namuose vyko Apskritojo stalo diskusija „Valstybinės kalbos kursų organizavimas: patirtis ir perspektyvos“. Joje dalyvavo Kultūros ministerijos, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, kai kurių tautinių bendrijų atstovai.

Valstybinės kalbos kursus Tautinių bendrijų namai rengia jau dvidešimt metų. Apie sukauptą šio darbo patirtį, išvadas kalbėjo Tautinių bendrijų namų direktorė Alvida Gedaminskienė.

Per šį laiką kursuose mokėsi per du tūkstančius įvairių tautybių žmonių. Buvo formuojamos ir atskirų tautybių atstovų grupės: ukrainiečių, armėnų, graikų, baltarusių, romų. Nuo 2005-ųjų metų veikia Valstybinės kalbos mokymo centras, kuriame lietuvių kalbos mokėsi 30 klausytojų grupių.  Kito jų kontingentas. Kaip rodo tyrimai, jeigu prieš 10-12 metų daugiausia kursus lankė vietos gyventojai, tai dabar išmokti valstybinę kalbą vis daugiau pageidauja neseniai į Lietuvą gyventi atvykę žmonės iš kitų šalių, daugiausia iš Rusijos, Baltarusijos, Kazachstano, Ukrainos, Estijos.

Labai svarbu kursų lankytojų motyvacija. „Jeigu anksčiau dauguma jų teigė, kad nori išmokti kalbos dėl darbo, tai dabartiniu metu kaip mokymosi motyvas dažniau įvardijamas tikslas bendrauti, geriau pažinti Lietuvos istoriją, geografiją, tradicijas“, - teigė A. Gedaminskienė.

Ką kursai duoda klausytojams, buvo galima įsitikinti iš Apskritojo stalo diskusijoje dalyvavusių buvusių klausytojų pasisakymų. Marija mažiau kaip prieš metus iš Rusijos atvyko gyventi į Lietuvą. Šiemet lankė Valstybinės kalbos kursus. Ji jau kalba lietuviškai. Marija sakė, kad jai buvo labai svarbu išmokti lietuvių kalbą.

Kursų klausytoja Elena sakė, kad kalbą geriau galima išmokti, kai mažesnės klausytojų grupės.

Apskritojo stalo dalyviai diskutavo dėl kursų trukmės, aprūpinimo mokymo priemonėmis. Dabartiniu metu kursų trukmė – 52 akademinės valandos. „Kad mokymas būtų integralus, teoriją reikia susieti su praktika. Valandų mažoka“, - sakė kursų mokytoja metodininkė Aušra Pakalkienė. Jos nuomone, sunku gauti naujausių mokymo priemonių.

Daiva Vaišnienė, neseniai pradėjusi eiti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkės pareigas, pažymėjo, kad vienas iš jos vadovaujamos institucijos prioritetų – siekti, kad kitataučiai mokėtų valstybinę kalbą. Dėl to reikia panaudoti įvairias mokymo formas. Kaip vieną tokių, D. Vaišnienė paminėjo ir nuotolinio mokymo programas.

Kultūros viceministras Stanislav Vidtmann pabrėžė, kad tautinių mažumų integracija turi būti visapusiška. „Valstybinės kalbos mokymas čia turi būti prioritetas. Tačiau negalima apsiriboti tik kalbos mokymu. Labai svarbu į kalbos mokymą integruoti Lietuvos istoriją, kultūrą, geografiją. Manau, kad tai bendras valstybės reikalas“, - teigė viceministras.

Šiuo metu kursus finansuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Kaip pažymėjo Komisijos Programų skyriaus vedėja Vilija Ragaišienė, iki šių metų pabaigos bus galima surengti 3-4 klausytojų grupių mokymą. Jos nuomone, svarbu žinoti, kiek bus norinčių mokytis lietuvių kalbos šiuose kursuose.

 

 

 

 

Birželio 5 d. Tomo Zano bibliotekoje Vilniuje atidaryta Vilniaus Pranciškaus Skorinos vidurinės mokyklos mokinių piešinių ir keramikos darbelių paroda.

Tai bendras Tautinių bendrijų namų, šios bibliotekos ir baltarusių mokyklos projektas.

Į parodos atidarymą atvyko patys piešinių autoriai, lydimi muzikos vyresniosios mokytojos Valentinos Kovalčiuk ir dailės mokytojos Leokadijos Miloš.

Vaikų piešiniuose – gamtos, pasakų motyvai, Gedimino pilis. Keliuose piešiniuose jų autoriai tapybos kalba pasakė: „Smurtui mokykloje – ne!“

Bibliotekoje vaikai ir jų auklėtojos surengė nedidelį koncertėlį.

Tomo Zano bibliotekos vedėja Aušra Gražulienė sakė, kad biblioteka ne pirmus metus bendradarbiauja su Tautinių bendrijų namais, tautinių mažumų mokyklomis, vykdo bendrus projektus, siekia parodyti įvairių tautų kultūrą, tradicijas, Vilnių kaip daugiakultūrį miestą, skleidžia tolerancijos ir pagarbos kitoniškumui idėjas.

 

Gegužės 31 d. Tautinių bendrijų namuose pristatyta Liudmilos Chorošilovos eilėraščių knyga „Noktiurnas liūdesio rėmuose...“ („Noktiurn v pečialnoj oprave..“). Tai jau trečioji poetės knyga. 2011 m. išėjo jos knyga „Šventoji nusidėjėlė“, o 2003 m. - eilėraščių knyga „Amžinoji klajūnė“. L.Chorošilova gimė ir gyvena Vilniuje, teisininkė, baigė VU teisės fakultetą. Aktyviai dalyvauja Lietuvos rusų bendruomenės kultūriniame gyvenime, klubo „Desiderija“ pirmininkė, šiuolaikinės rusų poezijos respublikinio konkurso iniciatorė ir organizatorė 2005-2010 m. Liudmila parengė ir išleido šiuolaikinės rusų poezijos ir prozos almanachą, kuriame atspausdinta šių konkursų laureatų ir diplomantų kūryba.

Renginį vedė poetas Lietuvos ir Rusijos rašytojų sąjungos narys Ivanas Gažimonas. Poetės eiles iš paskutinio jos eilėraščių rinkinio skaitė Rusijos rašytojų sąjungos narys, poetas Valerijus Srybnyj, „Desiderijos“ nariai. Renginio dalyviai galėjo klausytis ir pačios poetės skaitomas eiles. Gražiu renginio akcentu tapo „Desiderijos“ ansamblio atliekamos dainos. Liudmilą sveikino gausiai susirinkę įvairių šalies rusų bendrijų atstovai, draugai.

 

 

 

 

 

Gegužės 30 d. Tautinių bendrijų namų Svetainėje vyko filmų, pasakojančių apie Lietuvos totorius,  peržiūra. Renginį pradėjęs Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas doc. dr. Adas Jakubauskas, papasakojo filmų „Murzų ainiai Lietuvos žemėje“ ir „Lietuvos totoriai“ sukūrimo istorijas. Jo nuomone, būtent filmuota medžiaga geriausiai padeda susipažinti su kitos tautos kultūra, gyvenimo būdu, formuoja poreikį pažinti šalia gyvenančius kitų tautų atstovus Po peržiūros žiūrovai galėjo paskanauti tradicinio totorių pyrago – šimtalapio. Renginyje dalyvavo LR Kultūros ministerijos tautinių mažumų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Vaiva Vėželytė-Pokladova.

 

 

 

 

Gegužės 30 d. Tautinių bendrijų namuose senovines ir šiandienines rusų liaudies dainas, pritariant armonikai, atliko trio - Snežana Prokopovich ir jos draugai Anton Prokopovich ir Viktor Žabrov. „Kokia kalba daina beskambėtų, ji yra tos tautos sielos ašis ateinančioms kartoms“, kalbėjo atlikėja koncerto pradžioje. Snežana Prokopovich gimė Rusijoje, Podolsko mieste. Muzika domėjosi nuo vaikystės. Dainuoti pradėjo Podolsko tradicinės kultūros centre. Baigė Menų kolegiją Maskvos srityje, Maskvos valstybinį humanitarinį M. A. Šolochovo universitetą.

Jau dvejus metus gyvena Vilniuje, dirba  Broniaus Jonušo muzikos mokykloje mokytoja. Dalyvauja įvairiuose konkursuose, festivaliuose. Atlikėjų repertuare – įvairių laikų rusų liaudies dainos, romansai, poezija.

 

 

 

 

 

 

Gegužės 29 d. Tautinių bendrijų namuose vyko romų vaikų darbų parodos „Kartu“ pristatymas visuomenei. Lietuvos vaikų fondo vadovė Romualda Navikaitė papasakojo susirinkusiems apie projektą „Kartu“, kurį  globoja Švedijos Karalienė Silvija. Romų vaikai darbelius kūrė vadovaujant kūrybinių dirbtuvių vadovėms Jūratei Vosylienei ir Laimutei Fedosejevai, kurios pasidalino savo įspūdžiais apie bendrauvimą su romų vaikais.  Jūratė Vosylienė – dailininkė, drabužių dizainerė. Jos vedamuose užsiėmimuose siuvama, siuvinėjama, tapoma, veliama vilną… Vaikai mokosi gražinti savo buitį: daro rėmelius nuotraukoms, servetėles, pagalvėles, papuošalus. Laimutė Fedosejeva – tautodailininkė, meno kūrėja. Jos vedamuose užsiėmimuose karpoma iš popieriaus. Popieriaus karpinių technika lavina vaizduotę, logiką, vysto smulkiąją motoriką. Vaikai daro atvirukus, skirtukus, paveikslėlius.

Parodos devizas: MES SKIRTINGI, BET MES KARTU! MOKOMĖS MATYTI IR KURTI GROŽĮ! Trumpą koncertą surengė Romų visuomenės centro jaunosios šokėjos. Renginyje dalyvavo LR Kultūros ministerijos tautinių mažumų reikalų skyriaus vyriausioji specialistės Rasa Paliukienė ir Gražina Sluško.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gegužės 28 d. Tautinių bendrijų namuose Vilniaus visuomenei koncertavo ansamblis „Družba“ („Draugystė), meno vadovė ir koncertmeisterė Irina Kozlova. Ansamblis - nuolatinis įvairių kultūrinių renginių Vilniuje dalyvis, jo koncertinėje programoje – rusų, lenkų, baltarusių dainos. Šiuo koncertu ansamblis pažymėjo I.Kozlovos kūrybinio bendradarbiavimo 15-os metų sukaktį. Koncerte dalyvavo Ala Lioznaja (smuikas), koncerto vedėjas poetas Valerij Srybnyj. 

 

Maloniai kviečiame dalyvauti VII Lietuvos tautų festivalyje "Kultūrų tiltai 2012", kuris vyks 2012 m. birželio 2 d., šeštadienį, 14.00-18.00 val. Kauno muzikinio teatro sodelyje.  

Preliminari festivalio programa:

14.00-14.30 val. Lietuvos lenkų sąjungos Kauno skyriaus ansamblis "Kotwica"

14.30-15.00 val. Vilniaus žydų dainų ir šokių ansamblis "Fajerlech"

15.00-15.10 val. Sveikinimai

15.10-15.40 val. Kauno armėnų bendrijos ansamblis "Hajrenik"

15.40-15.55 val. Lietuvos rusų susirinkimo Kauno klubo "Nadežda" solistas Viktoras Tereščenko

15.55-16.25 val. Alytaus rusų kultūros draugijos "Malachit" ansamblis

16.25-16.40 val. Kauno apskrities totorių bendruomenės solistė Rima Kazėnienė

16.40-17.10 val. Kauno rusų bendruomenės moterų ansamblis

17.10-17.25 val. Kauno rusų kultūros centro "Mokslas - Šviesa" choras"Ruskaja piesnia"

17.25-17.40 val. Kauno vokiečių kultūros draugijos "Kulturverband" vaikų - jaunimo studija "Uberaschung"

17.40-18.00 val. Kauno rusų kultūros centro "Mokslas - Šviesa" vokalinis ansamblis "Ruskaja piesnia"

Gegužės 24 d. Tautinių bendrijų namuose vyko vakaras, skirtas skirtas žymaus Lietuvos tautinių bendrijų veikėjo, baltarusių bendruomenės atstovo Leonido Muraškos atminimui.

Leonidas Muraška (1924-2009) – Lietuvos gudų visuomeninių organizacijų susivienijimo prezidentas, ilgametis aktyvus Tautinių bendrijų tarybos narys, Lietuvos operos dainininkas, solistas. Vakaro metu prisiminimais apie bendravimą su L.Muraška dalijosi Lietuvos gudų visuomeninių organizacijų susivienijimo prezidentas R.Voinickis, Gudų mokyklos draugijos pirmininkė J.Baziuk, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas A.Jakubauskas, Tautinių bendrijų tarybos pirmininkas M.Gamzajevas, Vilniaus baltarusių politinių kalinių ir tremtinių draugijos pirmininkas V.Stechas, Tautinių bendrijų namų direktorė A.Gedaminskienė. Vakare dalyvavo ir kalbėjo Viktorija Muraškienė, prisiminimų knygos „Aš negaliu nemylėti tavęs...“apie Leonidą Murašką autorė.

Susirinkusieji klausėsi įrašų su L.Muraškos atliekamais kūriniais lietuvių ir baltarusių kalbomis. Renginio dalyviams koncertavo Vilniaus P.Skorinos mokyklos mokinių ansambliai, vadovaujami  mokytojos Valentinos Kovalčiuk.

Vakare dalyvavo Lietuvos Respublikos kultūros viceministras Stanislav Vidtmann, Baltarusijos Respublikos ambasados Lietuvoje kultūros ataše Irina Zubko, įvairių šalies tautinių bendrijų lyderiai, gausus būrys Lietuvos baltarusių bendruomenės atstovų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegužės 24 d. Vilniaus universiteto filologijos fakulteto V.Krėvės auditrorijoje buvo atidarytas “Rusų kalbos ir kultūros  festivalis-2012”. Festivalio organizatoriai - Rusų kultūros centras, Maskvos valstybinio M.Lomonosovo universiteto tarptautinis švietimo centras ir Vilniaus universiteto Rusų filologijos katedra. Tai jau trečius metus vykstantis renginys, kurio tikslas – skleisti rusų kultūrą, skatinti domėjimąsi rusų kalba.

“Kalbos mokėjimas – tai tarsi tiltas į kitos tautos kultūrą, padedantis geriau su ja susipažinti”, - sakė atidarydama festivalį Rusų kultūros centro pirmininkė Nadiežda Petrauskienė.

Festivalio, kuris tęsis iki gegužės 26 d., metu vyks metodinis rusų kalbos kaip užsienio seminaras. 

 

 

 

 

 

 

Tinklalapyje paskelbtas naujas laikraščio Lietuvos totoriai numeris. Spausti čia>>>>

 

 

 

Gegužės 23 d. Tautinių bendrijų namuose visuomenei pristatyta edukacinė taikomosios Uzbekistano tautinės kūrybos paroda, skirta tarpkultūriniam Lietuvos ir Uzbekistano  bendradarbiavimui. Parodą atidarė Uzbekų kultūros centro pirmininkė Leila Urmanova-Vnukova.

Jaunieji Uzbekistano meistrai: miniatiūristas Rustam Kasymov, metalo skrynelių meistras Bachodir  Kasymov, medžio drožybos meistras Rachimov Komolitdin, tautinio uzbekų kostiumo dailininkė Pardajeva Gulruch supažindino su uzbekų etninės kultūros simboliais bei taikomosios tautinės kūrybos pavyzdžiais. Parodos pristatyme dalyvavo ir renginio dalyvius bei organizatorius sveikino Kultūros ministerijos tautinių mažumų reikalų skyriaus vedėjas Kastytis Minkauskas.  

Parodos organizatoriai - Uzbekų kultūros centras Lietuvoje ir jo skyrius Visagine, Uzbekistano ambasada Baltijos šalyse, Uzbekistano kultūros bei švietimo ryšių su užsienio valstybėmis bendrijų taryba.

Gegužės 24 d. paroda bus eksponuojama Visagino Vaikų kūrybos namuose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegužės 22 d. Tautinių bendrijų namuose koncertavo atlikėjai Marija Mirovskaja ir Arsenij Ujukin.

Marija Mirovskaja gimė Charkove (Ukraina). Vienuolikos metų pirmąjį kartą grojo su simfoniniu orkestru. 2000 m. Maskvoje su pagyrimu baigė  Rusijos Gnesinų muzikos akademiją, 2002 m. šios Akademijos aspirantūrą baigė kaip koncertuojanti pianistė. Pirmąjį solinį koncertą grojo būdama 14 metų. Nuo 1998 metų bendradarbiauja su Maskvos valstybine akademine filharmonija. Reguliariai rengia solinius koncertus Rusijos, Ukrainos, Vokietijos, Šveicarijos, Ispanijos miestuose. 1998 metais jos atliekami Mocarto ir Šopeno kūriniai įrašyti Berno radijuje (Šveicarija). Nuolat  koncertuoja kaip solistė su įvairiais orkestrais.  Bendradarbiavo su dirigentais D. Orlovu, A. Gulianickij, P. Baginskij, J. Janko, A. Hurginu ir kitais. Ukrainos ir Šveicarijos  radijo ir televizijos kanalai apie pianistę yra sukūrę laidų. Marija Mirovskaja dalyvavo daugelyje tarptautinių muzikinių festivalių.

Arsenij Ujukin (obojus) gimė Maskvoje. 1998 m. baigė Rusijos  Gnesinų muzikos akademiją (profesoriaus A.S. Liubimovo klasę). Nuo 1996 m. Rusijos Valstybinio televizijos ir radijo muzikos centro Akademinio Didžiojo Jurijaus Silantjevo koncertų orkestro solistas (I obojus, anglų ragas). Nuo 2001 m. Arsenij koncertuoja solo su kameriniais ansambliais ir bendradarbiauja su Maskvos ir Maskvos srities orkestrais, koncertuodamas kaip kviestinis solistas.

 Koncerte skambėjo kūriniai: D. Čimaroza.  Koncertas obojui ir fortepijonui, F. Šubertas. Du ekspromtai, Šopenas – Liszt.  Keturios lenkų dainos fortepijonui.

 

 

 


 

 

 

 


Kontaktai:
Raugyklos g. 25, Vilnius
Lietuva
Tel.: (370 5) 216 04 08
Faksas.: (370 5) 216 04 08
El. paštas: info@tbn.lt